Systém školení má zaměstnancům pomoci poskytovat kvalitnější služby

Upraveno: 20.02.2020

Projekt školení zaměstnanců magistrátu města vstoupil do své další fáze. V současnosti tak byly ukončeny hned dva velké školící cykly. Prvním z nich byl zaměřen na zlepšení komunikace mezi úředníkem a jeho klientem. Tímto školením prošlo postupně během roku 246 zaměstnanců úřadu, kteří se seznámili nejen se základy asertivní komunikace, ale vyzkoušeli si také správnou komunikaci v krizových situacích. „Pevně věříme, že toto školení se pozitivně promítne také do každodenního jednání našich zaměstnanců s občany, kteří přijdou na magistrát cokoliv vyřídit,“ říká Magda Handlosová, vedoucí personálního a mzdového oddělení.

Druhým již ukončeným cyklem bylo vzdělávání vedoucích úředníků zaměřené na firemní kulturu a etický kodex. Cílem školení, které probíhalo formou workshopů, bylo stanovení základních principů firemní kultury magistrátu. Výstupem z celého kurzu pak byl návrh etického kodexu úředníka, který od 1. července vstoupil v platnost. V průběhu následujících měsíců pak tento kodex poslouží jako základ pro další vzdělávání řadových úředníků v oblasti etiky a firemní kultury.

Ze všech oblastí školení, která jsou hrazena z Evropské unie v rámci projektu Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro statutární město Opava, vzniká také e-learningový kurz. Jeho součástí jsou také připravené testy, jejichž úkolem bude pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců úřadu. Kurz je také výhodný z toho důvodu, že jej v budoucnu budou moci využívat noví zaměstnanci úřadu v rámci svého vzdělávání.

Publikováno dne 4.7.2013