Tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis získal titul Manažer roku 2014 v odvětví „Veřejná správa – tajemník“

Upraveno: 22.02.2020

Do finále letošního 22. ročníku postoupilo celkem 77 osobností ve 23 odvětvích. Z nich pak komise po několikastupňovém hodnocení vybrala vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhlo 23. dubna v rámci Dne úspěšných manažerů a firem v pražském Paláci Žofín za účasti předních představitelů českého politického i ekonomického života.

Tajemníka opavského magistrátu do soutěže jednomyslně navrhlo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. „Úspěch v tak prestižní soutěži vnímám s velkou pokorou. Není jen výsledkem mé práce, ale dlouholeté podpory vedení města. Bez kvalitního fungování úřadu by k mé nominaci nedošlo. Velký dík proto patří všem zaměstnancům magistrátu,“ říká Tomáš Elis a dodává, že nominaci předcházelo dvoudenní prověřování zástupců Hodnotitelské komise, kteří se zajímali nejen o jeho pracovní aktivity a všeobecný přehled o zahraničně-politickém dění nebo historii, ale například také o to, jak tráví svůj volný čas.

Hodnocení soutěžících provádí národní komise jmenovaná řídícím výborem soutěže. Tato patnáctičlenná komise je složená z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, oceněných manažerů roku z minulých let a partnerů soutěže. Vítězové se vyhlašují v kategoriích Manažer roku, Manažer odvětví, Mladý manažerský talent a Vynikající manažer malé a střední firmy.

Soutěž Manažer roku je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží v ČR, má tradici již od roku 1993 v hodnocení nejvýznamnějších a nejúspěšnějších českých manažerů. Soutěž je veřejná a její účastník musí vykonávat manažerskou funkci v České republice minimálně po dobu tří let.

Fotogalerii z předávání najdete na Facebooku města