Další břehy neproběhnou, téma převezme Bezručova Opava

Upraveno: 26.03.2021
Ilustrační obrázek

Tradiční akce, která od roku 1997 pravidelně obohacuje jarní kulturní nabídku našeho města – multižánrový festival Další břehy, je již podruhé z důvodu pandemie bez náhrady zrušena. 

„Tak jako řada ostatních pracovníků ve všech odvětvích kulturní oblasti, i my stále nemůžeme hodnověrně plánovat, musíme stále počítat se záložními plány časovými, prostorovými či dokonce programovými a k tomu se již více než rok udržovat ve stavu naděje, pozitivní energie a v přesvědčení o smysluplnosti a potřebnosti naší práce. A to věru není v této době snadné,“ popisuje dramaturg kulturních akcí města Petr Rotrekl a dodává: „S nadějí se tedy upínáme k létu a především k podzimu, kdy by se snad mohla situace výrazně proměnit k lepšímu a lidé prahnoucí po kultuře a umění se opět dostanou ke svým zážitkům, zábavě i potřebnému uvolnění.“

Po zralé úvaze bylo tedy rozhodnuto, že již před rokem připravené téma Síla ženy se stane tematickým obsahem festivalu Bezručova Opava v září letošního roku. Nyní tak dochází k postupnému velkému přeprogramování celé akce. „Znovu budeme se všemi původně nasmlouvaným umělci a soubory domlouvat jejich možnou účast na festivalu v září,“ poznamenává Petr Rotrekl s tím, že je také jisté, že dojde ke změnám, neboť nyní netušíme, zda budou všichni ochotni a především schopni naplnit původní umělecký záměr a dohodnutou účast. „Máme však již nyní vytipováno dostatek uměleckých projektů, které by mohly pravděpodobné výpadky nahradit,“ konstatuje. Bylo by tedy nyní troufalé jmenovat a uvádět konkrétní divadelní představení, koncerty, filmy, výstavy i hosty. Veškerý původní program lze najít i dnes na www.opava-city.cz/dalsibrehyhttp://www.opava-city.cz/dalsibrehy.

„Držme si tedy společně palce, aby krásné, aktuální a do budoucnosti hledící téma Síla ženy bylo důstojně a invenčně naplněno a 64. ročník kulturního svátku Bezručova Opava, festivalu všech podob umění, mohl v září opavské babí léto trochu rozzářit,“ poznamenává na závěr kulturní dramaturg.

Anna Sotolářová
Tiskové oddělení

Jednou z naplánovaných akcí je výstava fotografií Dany Kyndrové, která nese název Žena mezi vdechnutím a vydechnutím. Foto: Dana Kyndrová