Tendr na výstavbu východní části severního obchvatu Opavy byl vyhlášen

Upraveno: 30.01.2020
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele východní části severního obchvatu Opavy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR v závěru roku 2015 vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele východní části severního obchvatu Opavy.

„Předmětem této zakázky je výstavba dlouho očekávaného obchvatu našeho města. Tato stavba je plánována v kategorii S 11,5/80 a bude dlouhá 1,755 km. Součástí této stavby bude sedm mostních objektů a přeložky dotčených inženýrských sítí“, říká tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Tato část severního obchvatu Opavy bude navazovat na tzv. spojku S1, která byla zprovozněna již v roce 2009. „Jsem rád, že k vyhlášení tendru konečně došlo. Opava obchvat velmi potřebuje. Je to pro nás všechny pozitivní zpráva,“ říká primátor města Radim Křupala. Cena této stavby je odhadována na 604,819 miliónů korun bez DPH. Stát očekává nabídky stavebních firem do 15. března 2016, kdyby mělo dojít k otevírání obálek. „Doufám, že výběrové řízení nebudou provázet žádné problémy a začátkem prázdnin bude stavba zahájena,“ dodává opavský primátor.

Finanční prostředky na tuto stavbu jsou ve schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na letošní rok zajištěny. „Bez vzájemné spolupráce s Moravskoslezským krajem a našimi zástupci v parlamentu bychom tohoto kroku nedosáhli. Velký dík patří také vlastníkům pozemků, kteří se státem komunikovali a umožnili v minulých letech poměrně rychlé provedení výkupů,“ říká závěrem tajemník Sdružení Martin Dostál.

 

Martin Dostál
Tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57