Tisková zpráva k valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57

Upraveno: 19.11.2019
Na valné hromadě Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 byla mimo jiné zhodnocena činnost sdružení za loňský rok a byly představeny plány na rok letošní.

V pondělí 4. dubna 2016 se uskutečnila v Opavě valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti sdružení za rok 2015, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok.

Dále členové sdružení s ohledem na loňské personální změny na ostravské radnici odvolali a poté zvolili nového člena předsednictva sdružení. Novým členem předsednictva sdružení se stal radní pro dopravu statutárního města Ostrava JUDr. Lukáš Semerák.

Členské obce a firmy sdružení včetně přítomných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. „Naše sdružení vykonává svou činnost už 15 let. Musím říct, že naše působení přináší, i přes řadu obtíží, své ovoce. Trvalo, než nás centrální instituce začaly brát vážně. Pro centrální orgány jsme důvěryhodný partner. Bez vzájemné spolupráce mezi Moravskoslezským krajem, našimi poslanci a dalšími institucemi jsme se neobešli,“ říká předsedkyně sdružení Zdeňka Jordánová.

„Činnost sdružení je nesmírně pozitivní. Vím, že při jeho založení nebyla k dispozici žádná projektová dokumentace a dnes zahajujeme nebo dokončujeme některé klíčové dopravní stavby, a to pro tento region není zrovna málo. Musím poděkovat všem, kdo se na tomto výsledku podílejí,“ dodává náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík.

Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje intenzivně zajímají všechny členy a partnery sdružení.

„Je pozitivní, že pokračuje, i přes jisté majetkoprávní problémy, financování dálničního přivaděče k dálnici D1 Prodloužená Rudná. Finanční prostředky jsou také zajištěny na výstavbu východní části severního obchvatu Opavy a severovýchodního obchvatu Krnova," zdůraznil po skončení jednání místopředseda sdružení Josef Stiborský. I přes tyto úspěchy stojí před sdružením řada dalších výzev.

„Delší dobu nám dělá starosti proces EIA. Situace už došla tak daleko, že může ohrozit výstavbu dopravní infrastruktury, a to nejen v našem regionu. To absolutně nechápu. Z naší strany jsme udělali maximum možného, aby se tento vážný problém vyřešil,“ říká tajemník sdružení Martin Dostál.

Podle jeho slov bude sdružení intenzivně pokračovat v přípravě západní části severního obchvatu Opavy. Naprosto nezbytné bude dořešení problematiky jedenáctky v Nových Sedlicích a Komárově, na I/57 pak ve Skrochovicích a v Městě Albrechticích. „V předstihu už řešíme odstranění bodových závad na I/57 u Linhartov na Krnovsku a na Osoblažsku u Pitárné a Damašku,“ doplňuje tajemník Sdružení Dostál.

Sdružení bude i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57. V neposlední řadě je ambicí Sdružení prosadit ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57