Tisková zpráva z jednání Valné hromady Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Upraveno: 19.02.2020

Třicátého dubna se uskutečnila v Opavě valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2012, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Na programu byla také dovolba dvou členů předsednictva. Za Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bude v předsednictvu nově předseda dopravní sekce Miroslav Bezděk a za město Ostrava náměstek primátora Tomáš Sucharda.

Členské obce a firmy Sdružení si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. „Oproti minulým letům zaznamenalo financování dopravní infrastruktury v západní části našeho kraje významný krok vpřed. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na tomto výsledku podíleli,“ konstatovala předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SZ).

Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje doplnil jednání přítomný ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS). „Financování stavby jedenáctky u Mokrých Lazců je zajištěno, projekt nyní posuzuje Evropská komise, k dokončení dojde v srpnu 2015. Mám ambici, aby navazující dálniční přivaděč Prodloužená Rudná byl dokončen ve stejném termínu. Jednáme se zhotovitelem stavby o změnách v již uzavřené smlouvě a věřím, že se dohodneme,“ konstatoval ve svém vystoupení Zbyněk Stanjura.

Ministr zástupce Sdružení upozornil, že nezbytná je celková připravenost jednotlivých staveb, klíčová je zejména jejich ekonomická efektivita. „Stavby, které nebudou ekonomicky efektivní nemohou být realizovány. Vím, že problémy ve výstavbě silnic jsou stejné ve všech krajích. Z celorepublikového hlediska je prioritou výstavba R35 mezi moravskými a českými kraji“, dodal ministr dopravy.

„Ministr Stanjura popsal naprosto přesně problémy spojené s výstavbou dopravní infrastruktury. Ty se snaží, i ve vztahu k našemu kraji, řešit odpovědně,“ reagovala na ministrovo vystoupení místopředsedkyně Sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Zástupci Sdružení budou pokračovat ve své intenzivní činnosti i nadále. „Práce je před námi stále dost. Naprostou nezbytností je nyní prosadit výstavbu obchvatů Krnova a Opavy. Vzhledem k jejich vysokému stupni připravenosti se může začít stavět v podstatě ihned. I zde postupně dochází k pozitivnímu obratu,“ říká tajemník Sdružení Martin Dostál.

Sdružení je připraveno řešit problematiku jedenáctky v Nových Sedlicích a Komárově, na silnici I/57 pak ve Skrochovicích a v Městě Albrechticích. V neposlední řadě bude Sdružení i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57.

Ing. Martin DOSTÁL, v. r. tajemník Sdružení

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)