Třetí ročník opavské senior akademie byl slavnostně ukončen

Upraveno: 03.12.2019
Ilustrační obrázek
Ve čtvrtek 16. května byl slavnostně ukončen třetí ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Zapojilo se celkem 44 seniorů, kteří absolvovali 14 přednášek s cílem zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti.

Statutární město Opava otevřelo začátkem února III. ročník senior akademie pro občany starší 50 let. Celkem 44 seniorů a seniorek navštěvovalo každý čtvrtek odpoledne areál Magistrátu města Opavy s cílem dozvědět se něco více o tom, jak si zvýšit své osobní bezpečí i bezpečí své domácnosti. Účastníci absolvovali celkem 14 přednášek s následujícími tématy: Systém prevence kriminality v ČR a v Opavě, Stáří bez nehod, Šmejdi a jiní podvodníci, S čím je možné obrátit se na sociálního pracovníka na obci, Kdy se stáváme obětí, První pomoc, Sebeobrana, Život ve Vile Vančurově, E-bezpečí, Paměťové techniky a psychologie vztahů, Prevence požárů, Příležitost dělá zloděje, Domácí násilí na seniorech a Prevence zadlužení.

Senior akademii natáčela televize Polar a Česká televize.

Ve čtvrtek 16. května proběhlo slavnostní ukončení, kterého se kromě absolventů zúčastnili také významní hosté. Bez jejichž přispění by celá akce nemohla být realizována a kteří ve svých projevech vyjádřili všem účastníkům především svůj obdiv a také přání, aby nabyté znalosti a dovednosti zůstaly pouze v preventivní rovině. Pozvání přijali: Hana Brňáková, 1. náměstkyně primátora, Igor Hendrych, náměstek primátora, Peter Horváth, zástupce ředitele Městské policie Opava, mjr. Jiří Kachel, vedoucí pracoviště prevence územního odboru Opava HZS MSK, npor. Tomáš Martínek, vedoucí Obvodního oddělení Opava, policie MSK a Zuzana Mikulová Gavendová, ředitelka oblastního spolku ČČK Opava.

Na závěr obdržel každý absolvent osvědčení a tematicky zaměřené dárky v podobě osobního alarmu, pepřového spreje, kubotanu a reflexní tašky. Příjemná atmosféra celého odpoledne byla doladěna malým pohoštěním v podobě kávy a voňavých koláčů.

Vzhledem k pozitivním ohlasům je v plánu uspořádat další ročník senior akademie také příští rok.

Dagmar Polášková
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality