Tři králové dnes koledovali na Hlásce

Upraveno: 22.02.2020

Každým rokem je počátkem ledna možné v českých městech a obcích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kteří si sami pomoci nedokáží.

Dnes zaklepali koledníci Tříkrálové sbírky, kterou na Opavsku pořádá Charita Opava, také na dveře radnice. Členům vedení města, kteří neváhali do kasičky přispět na dobrou věc, popřáli vše nejlepší do nového roku a přidali tradiční zpívané koledy.  

Koledníky bude možné na Opavsku potkat až do 13. ledna. Tříkrálové skupinky mají vždy průkaz totožnosti s razítkem Charity Opava a zapečetěnou pokladničku. Výtěžek této tradiční dobročinné akce bude jako vždy určen pro pomoc potřebným v našem regionu. Umožní například pořízení auta, které bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a seniory, zakoupení zdravotnického materiálu pro mobilní hospic Pokojný přístav či rekonstrukci prostor pro rozšíření služeb pro hendikepované klienty. 

Více se o celé sbírce dozvíte zde

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí