Tři králové navštívili Opavu

Upraveno: 16.02.2020

Ve dnech od 1. do 12. ledna probíhá na Opavsku Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Opava. Ve čtvrtek 5. ledna koledníci navštívili také Hlásku, aby vedení města, úředníkům i samotné Opavě přinesli radostnou zprávu vánočních svátků a popřáli vše dobré v roce 2012.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkou v Česku – do ulic měst po celé republice vyráží pravidelně více než 50 tisíc dobrovolníků. Stejně jako loni i letos budou v Opavě peníze použity na zkvalitnění péče o staré lidi, o které Charita Opava pečuje v rámci hospicové, ošetřovatelské a pečovatelské služby. Podpořena bude také péče v denním stacionáři, mateřské centrum Neškola a sociálně terapeutická dílna Radost.

Sbírka má už léta svá ustálená pravidla. Vedoucím skupiny musí být dospělá osoba, která se vám může prokázat průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu, případně koleduje v ulicích a přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků. Finanční příspěvek je možné koledníkům dát do úředně zapečetěné kasičky, která je opatřená logem Charity. Sbírku je možné podpořit také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.

Ondřej Skácel
Pracovník vztahů k veřejnosti

Publikováno dne 5.1.2012