Třiďte odpad, má to smysl

Upraveno: 23.11.2019
Opavané umí separovat. Důkazem toho jsou skvělé výsledky, kterých město v loňském roce opět dosáhlo. Celkem bylo vytříděno 644 tun papíru, 802 tun plastů, 684 tun skla a 10 tun nápojového kartonu.

To, že třídit odpad je důležité, se učí žáčci již na základních školách. Důkazem toho, že Opavané separovat umí, jsou skvělé výsledky, kterých město v loňském roce opět dosáhlo. Celkem bylo vytříděno 644 tun papíru, 802 tun plastů, 684 tun skla a 10 tun nápojového kartonu, což jsou základní komodity, které jsou shromažďovány odděleně. Za tyto vytříděné odpady obdrželo město finanční odměnu od autorizované společnosti EKO-KOM, a. s., ve výši 7 279 426,50 Kč. „Tyto peníze jsou průběžně investovány do zlepšení svozu či odstraňování odpadů. Opavané tak mohou zaplatit nižší poplatky za komunální odpad, než jaké v souvislosti s tříděním a svozem odpadů město skutečně vynaloží,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek. 

Opava třídí odpady již více než 15 let. Na území města byly postupně rozmístěny barevné kontejnery na sklo, papír a plasty. V rodinné zástavbě, kde není dostatek vhodných ploch na umístění kontejnerů, funguje pytlový svoz. Ten spočívá v tom, že občané obdrží na odboru životního prostředí barevné pytle, které ve stanovený den umístí na chodník před svůj dům. Svoz odpadů pak provádí opavské technické služby, které na třídicí lince ještě dále dotříďují odpad na jednotlivé obchodovatelné frakce. Proto je možné do modrých pytlů či kontejnerů odkládat také nápojové kartony či do žlutých potravinářské plechovky. V posledních letech byly také ve městě rozmístěny kontejnery na textil a červené kontejnery, do kterých je možné ukládat vyřazené elektrospotřebiče. Zároveň v Opavě fungují tři sběrné dvory, kde je možné odkládat například odpad z úklidu zahrádek, televizory, sedačky, ledničky, obaly od olejů či nátěrových hmot a další materiál.

„Jsem velmi rád, že se Opavané zapojují do této činnosti, protože žádný systém by bez aktivního přístupu široké veřejnosti nemohl účinně fungovat. Za dosažené výsledky patří všem mé upřímné poděkování,“ doplnil na závěr náměstek Halátek.