TZ Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57: Mezi Hrabyní a Hájem ve Slezsku byl zprovozněn nový úsek cesty

Upraveno: 21.02.2020

V pátek 29.11.2013 byly v rámci stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava”, která je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, otevřeny přeložky krajských silnic III/4666 a III/4667 včetně nového mostního objektu. Obě krajské komunikace opět spojují Hrabyni s Hájem ve Slezsku.

„V souvislosti s výstavbou jedenáctky mezi Opavou a Ostravou muselo dojít k přeložkám obou krajských silnic. Spojení mezi Hájem ve Slezsku a Hrabyní tak bylo téměr na rok uzavřeno. To komplikovalo spojení mezi oběma našimi obcemi. Dnešním dnem tato komplikace pro občany končí,” řekla v rámci slavnostního otevření obou přeložek hrabyňská starostka a místopředsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová.

Podle jejích slov stojí roční uzavření za to. „Občané Háje ve Slezsku i Hrabyně se budou moci v roce 2015 kvalitně mimoúrovňovým křížením napojit na novou čtyřpruhovou komunikaci mezi Ostravou a Opavou. Tímto technickým řešením se samozřejmě zvyšuje bezpečnost silničního provozu,” dodala v rámci otevření obou nových komunikací starostka Jordánová.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili nově zvolení poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zbyněk Stanjura, Ladislav Velebný a Václav Klučka. Za Senát se akce zúčastnil senátor Vladimír Plaček, za Moravskoslezský kraj pak náměstek hejtmana pro dopravu Daniel Havlík.

Stát reprezentovali zástupci ostravské správy Ředitelstvi silnic a dálnic ČR, zhotovitele stavby pak zastupoval ředitel ostravského závodu společnosti EUROVIA CS, a. s. Tomáš Vítek. Za Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 se tohoto aktu účastnili členové jeho předsednictva v čele se současnou předsedkyní Pavlou Brady a jejím předchůdcem Pavlem Mališem.

„Jsem velmi ráda, že se v rámci této stavby zprovozňují obě silniční přeložky. Stavba běží plynule dál a stejně jako všichni v naší části kraje se těším na celé její zprovoznění v srpnu 2015,” dodala Pavla Brady.

S vývojem stavby jsou spokojeni i poslanci, kteří stavbu od samotného začátku podporovali. „Jsem tady po delší době a vidím, jak se stavba jedenáctky u Mokrých Lazců zase posunula dopředu. Pro letošní rok peníze zajištěné byly, v navrhovaném rozpočtu fondu dopravy jsou také. Nic nebrání plynulému pokračování stavby i v příštím roce,” konstatoval za všechny své sněmovní kolegy bývalý ministr dopravy a současný poslanec Zbyněk Stanjura.

Spokojeni jsou také zástupci Moravskoslezského kraje.

„Zprovoznění obou našich komunikací samozřejmě vítám. Obnoví se tak obsluha území mezi oběma obcemi. Zároveň se jedná o první zprovozněné stavební objekty v rámci stavby jedenáctky mezi Opavou a Ostravou”, dodal na závěr hejtmanův náměstek Daniel Havlík.

Ing. Martin Dostál tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Publikováno dne 2.12.2013