Ulice 17. listopadu se změní v jednosměrku

Upraveno: 23.11.2019
Od května bude zjednosměrněna část ulice 17. listopadu, konkrétně od ulice Bílovecké u restaurace Kotelna až po úsek této komunikací, který spojuje ulice Bíloveckou a Gudrichovu.Ten zůstane průjezdný obousměrně.

Od 1. května bude zjednosměrněna část ulice 17. listopadu v Kylešovicích, konkrétně od ulice Bílovecké u restaurace Kotelna až po úsek této komunikace, který spojuje ulice Bíloveckou a Gudrichovu. Ten zůstane nadále průjezdný obousměrně. „Vycházíme tím vstříc požadavkům místních občanů na zvýšení počtu parkovacích míst, který vznesli mimo jiné i na loňském veřejném projednání o této lokalitě. S touto úpravou se počítalo i v Plánu udržitelné mobility města,“ vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský .

Jednosměrný provoz bude veden od ulice Bílovecké směrem dále do sídliště, podélné stání vozidel bude vyznačeno na jedné straně komunikace. Na straně protilehlé pak bude kvůli zachování dostatečně širokého průjezdního profilu vodorovně i svisle vyznačen zákaz stání.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí