Ulice Na valech prochází rekonstrukcí. Opravy provádí soukromý investor

Upraveno: 19.02.2020

Dle dřívějších dohod začala tento týden společnost Mint Investments realizovat stavební úpravy v ulici Na Valech, která bude spočívat v kompletní rekonstrukci komunikací, přilehlých chodníků a ostatních zpevněných ploch v západní části historického města Opava. V rámci stavebních prací se navrhují také nové zatravněné plochy a rekultivace stávajících zatravněných ploch.

Mnoho milionová investice ze strany společnosti Breda & Weinstein a.s., která tímto zdvořile žádá všechny dotčené o dočasnou shovívavost, má za úkol výrazně zlepšit pohodlí občanů města a zpříjemnit přístup do blízkého společenského a obchodního centra Breda & Weinstein.

Součásti navržených dopravně technických opatření je maximální možné zachování příjezdu k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčených lokalitách.

"Celou investiční akci provede soukromý investor. Město mu poskytne pouze žulové kostky, které budou položeny na malém úseku dané komunikace, technické služby na ulici dále vybudují zcela nové veřejné osvětlení. V rámci této akce zde bude osazeno celkem 6 svítidel. Dle našich informací by měla celá rekonstrukce trvat cca 2 měsíce", uvedla za opavský magistrát jeho mluvčí Lada Dobrovolná.

Jaroslav Václavík Centre Manager

 

Publikováno dne 19.4.2013