Unikátní sbírka starožitností se představí Opavanům

Upraveno: 28.11.2019
Unikátní veřejná umělecká a historická sbírka s tematikou Opavy se představí veřejnosti, a to pod názvem Expozice Opava/Troppau. Otevřena bude ve 4. patře budovy Hlásky, a to od 3. do 21. prosince každé pondělí a pátek od 16 do 20 hodin.

Město vystaví na Hlásce desítky obrazů, grafik a historických předmětů.

Unikátní veřejná umělecká a historická sbírka převážně předmětů denní potřeby s tematikou Opavy se poprvé představí veřejnosti, a to pod názvem Expozice Opava/Troppau. Jedná se o předměty, které se podařilo za bezmála dvě desetiletí shromáždit tajemníkovi Magistrátu města Opavy Tomáši Elisovi. Navázal tak na městskou sbírku starých obrazů, kterou objevil, odfotil a zadokumentoval po nástupu do své funkce.

Od malička se zajímám o historii. Když jsem byl dítě a byli jsme někde na návštěvě, tak pokud chtěli mít rodiče ode mě na chvilku klid, pustili mě někam na půdu či do sklepa. Začal jsem tak objevovat poklady týkající se historie Opavy,“ vzpomíná Tomáš Elis. Začalo to sbírkou pohlednic našeho města a pokračovalo rozšířením o další předměty a umělecká díla. „Tím, jak byla Opava koncem války silně poničená, získalo vše, co se týkalo Opavy a bylo vytvořeno před válkou, velkou cenu. Hodně toho bylo za války zničeno nebo v 60. a 70. letech vyvezeno do ciziny a prodáno za valuty. Začal jsem se zajímat o to málo, co tady nakonec zbylo,“ vysvětlil právník, znalec a milovník regionální historie specializující se zejména na dobu Rakousko-Uherska a první republiku.

Když se koncem minulého století stal tajemníkem magistrátu, objevil, že na úřadě bylo několik desítek mnohdy cenných obrazů. „Byly umístěny různě po kancelářích či ve skladě, nejednalo se o žádnou ucelenou sbírku. Byla to díla, která město získalo buď přímo od umělců, nebo jako dar od jiných měst, jako byl například signovaný obraz Maxe Švabinského z Kroměříže, nebo například formou dědictví. Našel jsem i řadu obrazů od Valentina Držkovice, Dvorského, Otipky, obrazů našich autorů nebo obrazů, na kterých byla namalována předválečná Opava. Jednalo se o slušnou sbírku,“ uvedl Tomáš Elis.

Obrazy začal ve spolupráci s odborníky inventarizovat, některé z nich se musely zrestaurovat, a tak vznikl základ budoucí sbírky. „Začali se na nás obracet i jednotliví sběratelé, galeristé či třeba dědicové. Určili jsme, že se budeme zajímat o díla týkající se Opavy nebo ta, jež v Opavě vznikla, a to v době mezi lety 1880 až 1945, jsou pokud možno ve výborném stavu a budou cenově dostupná. Nemůžeme totiž dublovat roli galerií, soukromých sběratelů či muzeí,“ řekl Tomáš Elis s tím, že jeho snahou bylo, aby cenná díla zůstala v Opavě a aby je jednou mohla vidět i veřejnost. Neocenitelnou pomocí mu byla finanční i morální podpora všech primátorů, se kterými spolupracoval. „Nebýt jich a jejich pochopení, sbírka by nikdy nevznikla. Za to jim moc děkuji,“ uvedl tajemník s tím, že velké poděkování patří i kolegům ze Slezského zemského muzea, Opavské kulturní organizace či Zemského archivu v Opavě, se kterými Tomáš Elis jednotlivé nákupy konzultoval.

Dnes je ve sbírce okolo 250 předmětů, trvale vystaveno bude okolo 70. Kromě obrazů, map, grafik a dalších uměleckořemeslných děl to budou i předměty denní potřeby. „Kaž­dý z nich má nějaký příběh. Takže se může stát, že tam narazíte na hrneček se znakem Opavy, ze kterého pila vaše prababička. Nebo jsme zcela náhodou objevili v jedné kanceláři vzácný obraz namalovaný kolem roku 1935 Josefem Kudělkou, jediné zobrazení interiéru zasedacího sálu Zemského archivu. Teď putuje po různých výstavách jako naprostý unikát. Jsou to vše nádherné věci dokládající význam, velikost a pestrost historické Opavy a jsem rád, že se je podařilo zachránit a mohou zůstat v Opavě,“ vysvětlil Tomáš Elis s tím, že žádná jiná instituce podobnou sbírku s tematikou Opavy nemá. „Řada věcí k dějinám města je také ve Slezském zemském muzeu, ale přeci jen tato svým charakterem sbírek zemská instituce má ve svém hledáčku mnohem širší záběr než jen Opavu,“ dodal. Opava totiž na rozdíl od řady jiných měst své vlastní městské mu­zeum nemá.

Expozice bude pro veřejnost přístupna ve 4. patře budovy Hlásky, hned vedle vstupu na radniční ochoz, a to od 3. prosince. V prosinci bude expozice přístupna vždy v pondělí a pátek od 16 do 20 hodin do 21. 12. V budoucnu by expozice měla být zpřístupňována vždy s věží Hlásky, tedy v průběhu turistické sezony každou sobotu, dále v době konání vánočních trhů, u příležitosti významných svátků, výročí či návštěv.

Roman Konečný, tiskové oddělení