Úprav se dočkají další vnitrobloky

Upraveno: 19.02.2020

V březnu byly v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kateřinky zahájeny úpravy hned dvou vnitrobloků. Rekonstrukce momentálně probíhá na Hozově nábřeží, práce se rozjely také ve vnitrobloku ulic Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova.

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) byl schválen již v dubnu 2009 a je hrazen převážně z dotačních peněz Evropské unie prostřednictvím integrovaného operačního programu. Letos se v rámci IPRM počítá s investicemi ve výši více než 35 milionů korun,“ vysvětlila Petra Vlčová z odboru plánování a rozvoje města.

Projekt Hozova nábřeží počítá s vybudování klidové zóny podél břehu řeky Opavy. Součástí projektu je také výsadba nové zeleně, a to jak stromů, tak i keřů.

Pamatuje se také na nová parkovací místa, která by v této oblasti měla zlepšit dosavadní situaci s parkováním. Celkem je pro tuto investiční akci v rozpočtu vyčleněno 16,3 milionů korun,“ uvedla vedoucí odboru investic Jana Onderková.

V rámci revitalizace veřejného prostranství vnitrobloku ulic Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova bude provedena také rekonstrukce chodníků a vnitroblok získá nové veřejné osvětlení. „I zde dojde k výsadbě nových stromů a keřů, úprav se dočkají i stávající hřiště. Motoristům pak zcela jistě udělá radost vytvoření nových parkovacích míst, včetně odvodnění. Celková cena by se měla vyšplhat na 18,9 milionů korun včetně DPH,“ doplnila Onderková.

Revitalizace obou vnitrobloků by měl být hotova do konce prázdnin.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 27.3.2013