Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví SMO

Upraveno: 15.02.2020

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém zasedání dne 21.2.2011 schválilo Přílohu č.1 - Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených Zastupitelstvem statutárního města Opavy usn. č. 226/11 ZM 08 a to Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje s účinnosti od 1.3.2011.

1. Kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy (dále jen SMO) pod obytnými domy a pozemků přináležících k obytným domům, jejichž vlastníky jsou jiné fyzické osoby, jsou zpravidla stanoveny takto:

 • k.ú. Opava Město 1.200,- Kč/m2
 • k.ú. Opava Předměstí 800,- Kč/m2
 • k.ú. Kateřinky u Opavy 800,- Kč/m2
 • k.ú. Kylešovice 800,- Kč/m2
 • k.ú. Jaktař 800,- Kč/m2
 • k.ú. Malé Hoštice 400,- Kč/m2
 • k.ú. Vávrovice 400,- Kč/m2
 • k.ú. Palhanec 400,- Kč/m2
 • k.ú. Komárov u Opavy 400,- Kč/m2
 • k.ú. Suché Lazce 300,- Kč/m2
 • k.ú. Vlaštovičky 300,- Kč/m2
 • k.ú. Jarkovice 300,- Kč/m2
 • k.ú. Milostovice 300,- Kč/m2
 • k.ú. Zlatníky u Opavy 300,- Kč/m2
 • k.ú. Podvihov 200,- Kč/m2 (včetně Komárovských Chaloupek)
 • k.ú. Držkovice 200,- Kč/m2
 • k.ú. jiná dle domluvy

Kupní ceny ostatních pozemků ve vlastnictví SMO vycházejí ze znaleckého posudku, v němž bude vyčíslená cena administrativní a cena tržní, přičemž jako kupní cena bude stanovena cena vyšší.

Za jednorázovou úhradu kupní ceny dle odst.1, bude kupujícímu za podmínky, že není vůči Statutárnímu městu Opava s jakýmkoliv svým závazkem v prodlení, poskytnuta sleva ve výši 10% z kupní ceny.

2. Výše uvedené kupní ceny za pozemky je možno zaplatit ve splátkách, pokud o to kupující před uzavřením kupní smlouvy požádá, za stávajících podmínek:

Část kupní ceny bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a to:

 • 30 % z kupní ceny ve výši do 500.000,- Kč
 • 20 % z kupní ceny ve výši od 500.001,- Kč do 999.999,- Kč
 • 10 % z kupní ceny ve výši od 1.000.000,- Kč.

Zbývající část kupní ceny uhradí kupující dle splátkového kalendáře určeného ve smlouvě tak, aby poslední splátka byla doplacena do 5 let od podpisu kupní smlouvy.

Je-li na straně kupujících více osob, uplatní se možnost kupní cenu zaplatit ve splátkách mezi nimi poměrně, podle velikosti jejich podílů.