Ušetřené peníze umožní realizovat další investiční akce

Upraveno: 26.11.2019
Na zasedání 12. března byl zastupitelům předložen výsledek rozpočtového hospodaření města za loňský rok. Zbývající volné finance budou použity k realizaci investičních akcí, z nichž největší bude vybudování kanalizace v Kylešovicích.

Na zasedání 12. března byl zastupitelům předložen výsledek rozpočtového hospodaření města za loňský rok. Na běžných účtech města zůstalo k 31. prosinci 2017 cca 371 milionů korun, téměř 245 milionů je potřeba pro finanční vypořádání závazků z loňského roku. Dvacet milionů zůstává na účtech jako nerozdělená rezerva, využít je tedy možné cca 106 milionů korun.

Do Fondu rezerv a rozvoje bude vráceno přes 18,2 milionu korun, které byly použity k předfinancování zateplení budovy mateřské školy Na Pastvisku, dofinancování rekonstrukce kina Mír a opravy ulice Žižkova. Zbývající volné finance ve výši cca 87,9 milionu korun pak budou využity k realizaci investičních akcí. „Tou nejvýznamnější bude druhá etapa vybudování kanalizace v Kylešovicích, na kterou místní obyvatelé dlouho čekali.  Na tuto akci nelze získat dotaci, vše tedy bude hrazeno z městské kasy. Předpokládané náklady se pohybují okolo 40 milionů korun. Do Kylešovic, které byly podle mého v posledních letech trochu otloukánkem, putuje i dalších 8 milionů a to na vybudování inženýrských sítí v lokalitě Hlavní- Joži Davida,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Téměř 10,milionu je alokováno na jmenovité akce technických služeb, 9,25 milionu je určeno na výkup pozemků sportovního areálu FK Slavie Opava. V rámci sociálních služeb bylo 6 milionů přidáno na rekonstrukci jednoho patra Seniorcentra na pobytovou službu, nemalé částky poputují i do oblasti školství.

Přehled   využití zbývajících volných zdrojů:

87 887 378

Výkup pozemků "Sportovní areál FK Slavia Opava"

9 255 000

Technické služby - jmenovité akce

10 400 000

Dofinancování Rekonstrukce Žižkova ulice

420 000

Dofinancování Rekonstrukce Seniorcentra Rolnická 24 - rekonstrukce na pobytovou službu

6 000 000

Kanalizace Kylešovice II. etapa (včetně ulice Hlavní)

40 000 000

Inženýrské sítě lokalita Hlavní - Joži Davida (1. etapa)

8 000 000

Výměna oken MŠ Milostovice

600 000        

Vybudování chodníku Suché Lazce - ulice Přerovecká

2 600 000

ZŠ Ochranova- výměna oken tělocvičny

1 100 000

Hřiště ZŠ Mírova

3 500 000

Zařízení školního stravování - rekonstrukce jídelny U Hřiště

6 000 000

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí