Úspěch pěti základních škol v Opavě - žáci získají ozdravné pobyty zdarma

Upraveno: 21.02.2020

Celkem 1 747 000 korun získaly opavské školy v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, který vypisuje Státní fond životního prostředí České republiky.  Žáci nižšího stupně pěti základní škol ZŠ Opava, Šrámkova, ZŠ Opava, Vrchní, ZŠ Opava, B. Němcové, ZŠ Opava, Englišova a ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova se tak již v tuto chvíli mohou těšit na zimní pobyty v Jeseníkách.

Cílem je zlepšit zdravotní stav dětí a posílit jejich environmentální vědomí. Město Opava totiž co do kvality ovzduší patří k místům, kde jsou pravidelně překračovány imisní limity. Příčinou znečištění jsou především lokální topeniště, automobilová doprava a částečně i vzdálené zdroje.

Při posuzování projektů hrála roli mimo míry znečištění ovzduší a ekonomických ukazatelů i kvalita programu na akci. Ten musí být zaměřen na environmentální výchovu a veden kvalifikovanými pedagogy. Zásluhou aktivních škol si jejich žáci užijí dvoutýdenní pobyt s hrazenými náklady na ubytování, stravování, hromadnou přepravu a na zajištění programu.