Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava

Upraveno: 15.12.2020
Město pracovalo na projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava. Ta stanovuje mimo jiné problémy krajiny a navrhuje rámcová opatření ke snižování ohrožení a předcházení rizikům.

Statutární město Opava intenzivně pracovalo na jednotlivých etapách projektu registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0003130 „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava“.

První etapa projektu – doplňující průzkumy a rozbory byla ukončena v květnu 2017, proplacena byla první část z dotace Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky ve výši 1.182.491,10 Kč.

Druhá etapa projektu – návrh územní studie byla ukončena v dubnu 2018, proplacena byla druhá část z dotace Evropské unie a státního rozpočtu České republiky ve výši 684.599,40 Kč.

Třetí a poslední etapa projektu – finální návrh územní studie byl dokončen v srpnu 2018. Náklady na tuto poslední etapu projektu dosáhly výše 230.505,00 Kč. I na tuto poslední etapu bude město požadovat proplacení dotace, v současné době je tato žádost ve fázi administrace.

Náklady na všechny etapy tohoto projektu činily 2.305.050 Kč. Většina nákladů (85 %) je pokryta dotací Evropské unie a 5 % nákladů vydá státní rozpočet České republiky. Město bude moci zbývající 10 % finančních prostředků ze svého rozpočtu ještě dokrýt dotací ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky.

Územní studie krajiny byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině. „Jsem velmi rád, že se podařilo územní studii dotáhnout do konce. Je velmi potřebná. Stanovuje totiž cílové vize krajiny, ochranu a rozvoj jejích hodnot, vymezuje krajinné okrsky, řeší problémy krajiny a navrhuje rámcová opatření ke snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině opavského správního obvodu," říká náměstek opavského primátora Dalibor Halátek. „Jedná se o odborný dokument, který komplexně a hlavně koncepčně přistupuje k řešení krajiny zejména v nezastavěném území. Velmi významně plní koordinační roli v procesu územního plánování v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava," říká Carmen Dvořáková z odboru hlavního architekta a územního plánu opavského magistrátu.

Výstupy uvedené územní studie jsou k dispozici ke stažení zde.

Ing. Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování