V bytech RPG už proběhly první kontroly

Upraveno: 16.02.2020

V návaznosti na stížnosti obyvatel kylešovského sídliště, kteří si stěžovali na chování nepřizpůsobivých spoluobčanů a poukazovali také na to, že v jednotlivých bytech RPG žije více nájemníku, než je jich zdeoficiálně nahlášeno, proběhly v předešlých dnech v bytech této společnosti kontroly. Prohlídky proběhly prozatím na ulicích Liptovská, Jasná, Na Pomezí a Bílovecká a to v termínech 23. a 29. listopadu. Pracovníci RPG, sociálního odboru opavského magistrátu a místní městští strážníci postupně navštívili všech 177 zdejších bytů, zpřístupněno jich bylo prozatím 96. U bytů, do kterých v těchto termínech nebylo možné vstoupit, se budou kontroly opakovat

V žádném z 96 zpřístupněných bytů nebyla zjištěna závažná porušení nájemní smlouvy nebo domovního řádu. Zpřístupněny přitom byly byty všech rodin, proti nimž byly v nedávné době namířeny petice sousedů. Přestože žádné konkrétní porušování domovního řádu nebylo u těchto rodin prokázáno, byly opět upozorněny na nutnost dodržování domovního řádu a řádného sousedského soužití. U těchto rodin bylo pouze v jednom případě zjištěno nenahlášení dvou vnuček, které v bytě bydlí s prarodiči, což následně nájemci napravili. Stejný problém, tedy nenahlášení osoby bydlící dlouhodobě v bytě, byl ovšem zjištěn i v sedmi dalších případech, a to u nájemníků z majoritní části společnosti. Také oni byli vyzváni ke sjednání nápravy.

Během prováděných kontrol byli zastižení nájemníci dotazováni také na to, zda v domech, kde bydlí, zaznamenali zvýšený počet cizích nebo dokonce nepřizpůsobivých osob. Podle vyjádření nájemníků nic takového nezaznamenali. Opět se tedy potvrdilo, že informace o velkém počtu nepřizpůsobivých lidí zdržujících se v bytech RPG, nejsou podložené.

Kontroly budou postupně provedeny nejen ve zbývajících bytech na sídlišti Kylešovice, ale i v ostatních domech RPG v Opavě, a to opět v předem neohlášených termínech.

 

Petr Handl
ředitelem pro vnější vztahy
realitní skupina RPG Real Estate