V Komárově začne oprava silnice

Upraveno: 27.11.2019
Ředitelství silnic a dálnic chce pokračovat s opravou důležité komunikace v Komárově. Rekonstrukce v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Dlouhá (zadní vjezd do společnosti Teva) začne v pondělí 4. června.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by chtělo dále pokračovat s opravou důležité komunikace v Komárově, a to v úseku od železničního přejezdu po křižovatku s ulicí Dlouhá (zadní vjezd do společnosti Teva).

Vzhledem k úplné výměně povrchu je v tomto místě nutné udělat do 24. června úplnou uzavírku. Za příznivých klimatických podmínek je předpoklad, že termín bude zkrácen. Objízdná trasa bude vedena přes Malé a Velké Hoštice, Kravaře, Štítinu do Nových Sedlic. Městské hromadné dopravě a dalším autobusovým spojům bude umožněn průjezd po místních komunikacích. Obslužnost firem sídlících v uzavřeném úseku bude zajištěna na povolení vydané zhotovitelem stavby, kterým je společnost Silnice Morava, s. r. o.

Poté, co úsek opraví, bude probíhat oprava silnice v úseku po Suché Lazce. Doprava bude svedena ze čtyř do dvou pruhů, ve kterých bude zachován obousměrný provoz.

Prosíme média, aby se s případnými dotazy obracela na ŘSD, město Opava není realizátorem akce.