V Krnově proběhlo jednání o dopravní síti TEN-T

Upraveno: 17.02.2020

Dne 4. dubna se uskutečnilo v Krnově pracovní jednání zástupců Moravskoslezského kraje, Opolského vojvodství a klíčových měst západní části kraje, poslanců polského parlamentu, Ministerstva dopravy ČR a Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, které se týkalo návrhu sítě TEN-T v česko-polské příhraniční oblasti.

Cílem tohoto jednání bylo prosadit zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Opole do globální sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T). „Tento koridor vnímáme jako prioritní rozvojovou osu kraje z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury“, zdůraznil hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas (ČSSD).

Účastníci tohoto jednání byli hejtmanem informováni o tom, že Zastupitelstvo Žilinského samosprávného kraje podpořilo požadavky na zařazení dopravního propojení Žilina – Ostrava do základní (jádrové) transevropské dopravní sítě TEN-T. „Naše zastupitelstvo koncem února schválilo koncepci sítě TEN-T na svém území. Jsem osobně rád, že členové zastupitelstva napříč politickým spektrem vyjádřili souhlas se všemi kroky, které jsme učinili a jaké hodláme dělat dál“, dodal hejtman Palas.

Představitelé Opolského vojvodství, státní správy, samosprávy i polského parlamentu tuto iniciativu přivítali. „Uděláme ve spolupráci s českou stranou vše, aby se nám zařazení silničního a železničního koridoru mezi Ostravou a Opolí do globální sítě TEN-T povedlo,“ ujistil přítomné Tomasz Kostuś, vicemaršálek Opolského vojvodství. Zástupci obou krajů se dohodli na koordinaci dalšího postupu.

V průběhu tohoto pracovního jednání byla zástupci kraje nastíněna ideální transevropská dopravní síť z pohledu jeho dopravní koncepce. „Byl představen návrh TEN-T vypracovaný Evropskou komisí. Ta je pro nás jen těžko přijatelná. Musíme se našimi polskými kolegy zasadit o změny“, zdůraznil ve svém příspěvku vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ivo Muras. V jeho druhé polovině byl představen stav připravenosti jednotlivých staveb v rámci silničního tahu mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. „Klíčové dopravní stavby jsou v západní části kraje v zásadě připraveny k realizaci. Navrhovaný TEN-T koridor splňuje všechny požadavky EU a z tohoto důvodu by měl být podpořen“, řekl Pavel Vítek, viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Stejné informace podali také zástupci polského Ředitelství silnic a dálnic.

Náměstek ministra dopravy Jiří Žák (ODS) si se zájmem vyslechl všechny požadavky obou stran. Klíčové podle něj bude stanovisko polské strany a poslanců Evropského parlamentu.

Na závěr jednání bylo přijato usnesení, které požaduje zařazení silničního a železničního koridoru Ostrava-Opava-Krnov-Opole do globální sítě TEN-T. Zároveň bylo požádáno o podporu vlád obou zemí, ministerstev dopravy, poslanců a senátorů národních parlamentů a poslanců Evropského parlamentu za Českou a Polskou republiku, aby zařazení tohoto koridoru podpořili.

S průběhem a výsledky jednání byly obě delegace spokojeny. „Z jednání mám velmi dobrý pocit. Věřím, že se nám všem podaří dosáhnout cílů, na kterých jsme se dnes dohodli“, řekla předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace a náměstkyně primátora Pavla Brady (nestr.). V obdobném duchu reagovala také hostitelka a krnovská starostka Alena Krušinová (ČSSD).

Ing. Martin DOSTÁL, v. r. tajemník, Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz