V Kylešovicích proběhlo další jednání ohledně možnosti vybudování nového sběrného dvora

Upraveno: 18.02.2020

Již podruhé se v letošním roce setkali zástupci opavského magistrátu s obyvateli Kylešovic, aby s nimi diskutovali o možnosti vybudování nového sběrného dvora v této lokalitě.

Dosavadní sběrný dvůr, který sídlí na ulici Bílovecké, je totiž kapacitně nevyhovující. Město proto vytipovalo jako vhodný pozemek pro výstavbu nového dvora lokalitu U Cihelny.

V lednu, kdy jsme místním občanům záměr výstavby na tomto místě představili, jsme byli vyzváni, abychom prověřili další lokality, které by podle nich byly pro výstavbu vhodnější. My jsme ten úkol splnili, lokality jsme prověřili a nyní jsme přišli výsledky analýzy navrhovaných míst prezentovat,“ uvedl před samotným jednáním náměstek primátora Dalibor Halátek.

V rámci diskuse bylo vysvětleno, proč nejsou lidmi navrhované lokality pro umístění sběrného dvora vhodné. Tři z nich jsou totiž v nesouladu z územním plánem, čtvrtá by vyžadovala nákladné výkupy pozemků, vybudování přeložky inženýrských sítí a její nevýhodou je také velká docházková vzdálenost.

Zástupci města také příchozím sdělili, že bylo na základě jejich připomínek z lednového jednání upuštěno od separace skla, čehož se místní kvůli hluku obávali nejvíce. „Argumentů padlo samozřejmě mnohem více, byla k tomu vypracována několikastránková prezentace, která poukazovala na silné i slabé stránky všech vytipovaných lokalit,“ vysvětlil Halátek.

Setkání s občany, které trvalo dvě hodiny, nevedlo k žádnému jednoznačnému výsledku. Místní obyvatelé i přes vznesené argumenty vyzývají zástupce magistrátu k nalezení jiné lokality.

I když je lokalita U Cihelny pro nás tou nejlepší variantou, určitě neříkám, že jsme stoprocentně rozhodnuti zde sběrný dvůr postavit. Chtěli jsme s občany diskutovat, vyslechnout si jejich argumenty a přednést naopak ty naše. Nyní budeme pokračovat v dalších jednáních. Zatím neprobíhá ani územní řízení, vše je tedy otevřené,“ uzavřel náměstek Halátek.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí