V novém roce se rozjede Portál občana

Upraveno: 23.12.2019
Opavská radnice počátkem příštího roku spustí nový web města společně s Portálem občana. Ten usnadní Opavanům komunikaci s úřadem, postupně se totiž bude zvyšovat počet agend, které půjde vyřídit z pohodlí domova.

Opavská radnice počátkem příštího roku spustí nový web města společně s Portálem občana. Tyto novinky usnadní Opavanům komunikaci s úřadem.

Jsem moc ráda, že se Opava konečně zapojuje mezi města, ve kterých portál občana s vazbou na webové stránky města již funguje. Začínáme s prvními agendami: Psi, Komunální odpad, Konto plátce, nicméně chceme nadále pokračovat s dalším rozšiřováním tak, aby se našim občanům usnadňovalo vyřizování osobních záležitostí na úřadě právě i prostřednictvím tohoto portálu, z pohodlí domova bez ohledu na úřední hodiny,“ řekla 1. náměstkyně opavského primátora Hana Brňáková.

Oba systémy Portál občana i webové stránky města budou vzájemně propojeny. Prostřednictvím Portálu města budou moci občané vyplňovat a elektronicky odesílat formuláře uvedených agend, díky platební bráně budou moci posílat úhrady za poskytované služby či mít okamžitý přehled o osobních závazcích a pohledávkách s městem.

Naproti tomu na webových stránkách občané naleznou popis životních situací, které potřebují řešit napříč úřadem. Každá situace bude popsána, u každé situace budou uvedeny všechny potřebné informace k úspěšnému a jednoduchému vyřízení.

Jednoduchá bude i registrace do Portálu občana. Majitelé datových schránek či elektronických občanských průkazů (eOP) se budou moci na portál rovnou přihlásit, ostatní až po ověření osobních údajů na ohlašovně Magistrátu města Opavy dostanou k dispozici uživatelské přihlašovací jméno a heslo. V budoucnu se počítá s přihlašováním prostřednictvím bankovních karet a s propojením na Portál občana veřejné správy.

Roman Konečný, tiskové oddělení