V Opavě jsou nově nainstalovány tři psí pisoáry

Upraveno: 18.02.2020

Taky vám není jedno, jak vypadá naše město? Taky se vám nelíbí rohy domů „označené“ psí močí? Proto, aby nebyli psi omezováni ve svém přirozeném chování a přitom byly eliminovány následky jejich venčení, zakoupilo město několik psích pisoárů.

Město využilo nabídky firmy DOG production s.r.o. a zakoupilo tři psí pisoáry. „Psí pisoár slouží pro vymezení místa, kde psi mohou vykonávat svoji potřebu a jejich moč neničí naše okolí. Učíme tím nejen psy, ale i jejich majitele čistotě. Jestli chtějí s námi psi žít v harmonii, musíme jim umožnit vykonávat přirozenou potřebu takovým způsobem, aby nevadila nám lidem,“ uvádí za výrobce zařízení František Tomeček.

V prstenci městských parků jsou umístěny dva nerezové pisoáry, jeden v sadech Svobody naproti vchodu do zahrady minoritského kláštera a druhý ve Dvořákových sadech poblíž ulice Čapkova. Betonový pisoár vybavený košem na psí exkrementy je umístěn poblíž centra na ulici Lazebnická. Právě na tomto místě dochází k nadměrnému venčení psů.

„Tímto bychom velmi rádi apelovali především na majitele psů, aby naučili své pejsky využívat tato zařízení pro účel, ke kterému jsou určena. Zároveň přivítáme všechny podněty, připomínky, názory a praktické zkušenosti, abychom z nich mohli případně vycházet při hledání dalších vhodných míst pro rozšíření sítě tohoto vybavení,“ dodává na závěr Marie Vavrečková, vedoucí odboru životního prostředí.