V Opavě už nevzniknou další herny, z pohostinských zařízení automaty úplně zmizí

Upraveno: 22.02.2020

Počet heren na území města Opavy se již dále nebude rozšiřovat. Zabrání tomu nová vyhláška, kterou dnes schválili zastupitelé. V platnost vstoupí v polovině května.

„Vyhláškou jsme zakonzervovali počet heren, které na území města fungují. Prakticky to znamená, že stávající herny sice prozatím zůstanou zachovány, vznik žádných dalších však již nepovolíme,“ vysvětlil primátor města Martin Víteček s tím, že vyhláška omezuje hazard také jeho vytěsněním z pohostinských zařízení. V restauracích, které nejsou evidovány jako herny, ale doposud zde byly provozovány automaty či videoterminály, bude totiž fungování těchto přístrojů zakázáno úplně.

Ministerstvo financí na základě naší vyhlášky zruší postupně platnost povolení pro provozování těchto přístrojů. Doufáme, že zhruba do roka by tak z hostinských zařízení měly zcela vymizet,“ říká zpracovatelka vyhlášky, metodička vnitřního řízení úřadu Renata Mrákotová.

Vyhláška zároveň ruší stávající předpis o regulaci v čase, který určoval dobu, ve které je provoz hazardních heren zakázán. Nová vyhláška stanoví, že hazardní hry lze provozovat v pracovních dnech pouze v čase od 14.00 do 7.00 dalšího dne.

Herny budou v tuto dobu zavřeny, aby do nich nemohla chodit mládež takzvaně za školu. Ukázalo se, že noční omezení provozu, které platilo doposud, nebylo příliš účinné a herny ho ve valné většině případů nedodržovaly,“ uvedl primátor Víteček. O sobotách, nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu toto časové omezení neplatí. 

Zastupitelé schválením vyhlášky deklarovali svou snahu hazard na území města co nejvíce regulovat.

Jedná se o první krok, chtěli jsme, aby alespoň tato omezení začala platit co nejdříve. Vedení města do budoucna zvažuje i další opatření, které by vedly ještě k důslednějšímu potlačení hazardu,“ uzavřel primátor.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí