V Opavě vznikne první Montessori škola v Moravskoslezském kraji

Upraveno: 16.02.2020

Od příštího školního roku by v Opavě měla začít fungovat základní škola, která jako jediná v Moravskoslezském kraji nabídne dětem i rodičům možnost vzdělávání takzvanou Montessori metodou.

„Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou žádné volné prostory v budovách opavských základních škol, byla zvolena alternativa umístění základní školy s prvním stupněm v budově Slezského gymnázia Opava,“ uvedla vedoucí odboru školství Miroslava Konečná. Škola, která ponese název Nový svět, tedy vznikne v prostorách bývalé Mateřské školy na ulici Komenského. Ty jsou v současné době využívány Slezským gymnáziem, které provozuje kraj. Třídy jsou zde odděleny od běžného provozu gymnázia, také vchod je umístěn zcela zvlášť od vstupu do gymnázia. Prostory pro zřízení tříd nové školy si město pronajme za symbolické nájemné od kraje.

„Město Opava bude hradit pouze roční provozní náklady, které budou podle velmi hrubého odhadu činit přibližně 250 tisíc korun,“ uvedl náměstek primátora Daniel Žídek s tím, že v příštím roce navíc město pro zahájení činnosti této alternativní školy uvolní dalších více než 400 tisíc korun na nákup vybavení a pomůcek.

„Jde však jen o jednorázovou dotaci. Další nákup učebních pomůcek bude podporován Sdružením Montessori Opava, které bylo zaregistrováno v květnu 2010. Učební pomůcky a další vzdělávání učitelů bude částečně hrazeno také z měsíčních členských příspěvků rodičů,“ dodala Miroslava Konečná.

Celkově škola Nový svět získá z rozpočtu města na rok 2012 příspěvek ve výši 664 600 Kč. V roce 2013 bude z rozpočtu čerpána již pouze částka na provozní náklady, tj. zaplacení energií, která bude stanovena podle skutečného čerpání z roku 2012.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí