V opavských Městských sadech vzniknou tzv. broukoviště

Upraveno: 17.02.2020

V současné době probíhá revitalizace opavských Městských sadů. V rámci ní budou v tomto areálu také na třech vybraných lokalitách vytvořena tzv. broukoviště. Jedná se o skupinu kmenů, špalků či mohutných větví, zakopaných částečně v zemi nebo na ni položených, které slouží jako útočiště brouků a dalších organismů vázaných na mrtvé dřevo. Pro jejich vznik bude použito dřevo z vykácených stromů.

„Naším cílem je vytvořit různorodé prostředí pro množství živočichů v Městských sadech a současně také obohatit návštěvníky parku o poznatky z oblasti ekologie těchto organismů. U jednotlivých broukovišť budou proto instalovány informační tabule,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.

Broukoviště by přitom měly být jen jakousi první vlaštovkou. Do budoucna hodlá město návštěvníkům parku přiblížit také další přírodní zajímavosti a jevy, které zde mohou pozorovat. V Městských sadech tak přibudou informační tabule s údaji o výskytu rostlin, živočichů či neživé přírody.

V Opavě se tak postupně rozšiřuje síť prvků, které lze využít ke vzdělávání o přírodě.Ke stávající dendrologické stezce v prstenci parků a naučné stezce v zahradě Masarykovy střední školy zemědělské přibude na jaře otevřená učebna v přírodě ZŠ T.G. Masaryka na Mírové ulici. Broukoviště budou moci návštěvníci obdivovat od léta letošního roku.

 

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

 

 

 

Publikováno dne 26.3.2012