V příštím roce bude obnovena realizace výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

Upraveno: 16.02.2020

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém 21. zasedání dne 8. prosince 2011 projednal návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012. Svými usneseními č. 135 a č. 137 přijal navrhovaný rozpočet ve znění pozměňovacích návrhů. Poslanecká sněmovna na svém jednání dne 14.12.2011 svým usnesením č. 919 rozpočet fondu dopravy včetně pozměňovacích návrhů definitivně schválila.

Pro Moravskoslezský kraj schválení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury znamená, že v příštím roce bude dokončena dálnice D1 na polskou hranici a stavba Prodloužené Místecké II. stavby v Ostravě.

Dále bude obnovena realizace výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou u Mokrých Lazců. V neposlední řadě jsou vyčleněny finanční prostředky na přípravu klíčových staveb v našem kraji, mezi něž patří obchvat Opavy nebo dálniční přivaděč Prodloužená Rudná.

Na dokončení výstavby dálnice D1 je ve schváleném rozpočtu SFDI vyčleněna částka 1,036 mld. Kč. Prodloužená Místecká II. stavba v Ostravě obdrží 170 mil. Kč.

K navýšení rozpočtových prostředků došlo u stavby jedenáctky mezi Ostravou a Opavou. Na tuto stavbu je v rozpočtu fondu dopravy vyčleněno 400 miliónů korun, o sto miliónů více, než bylo původně zamýšleno. Osobně to považuji za velký úspěch obou našich sdružení,“ říká viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a člen předsednictva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Pavel Vítek.

Na přípravu obchvatu Opavy je vyčleněna částka 21,690 mil. Kč a na dálniční přivaděč Prodloužená Rudná navazující na stavbu Mokré Lazce se podařilo získat finance ve výši 18,373 mil. Kč.

„Chtěla bych poděkovat všem poslancům, kteří zastupují Moravskoslezský kraj v hospodářském výboru poslanecké sněmovny a pomohli při navýšení rozpočtu na tyto důležité stavby. Dále bych chtěla velmi ocenit práci všech členů předsednictva Sdružení. Bez jejich nasazení a vzájemné spolupráce bychom nedosáhli tohoto výsledku“, říká předsedkyně Sdružení a první náměstkyně primátora Pavla Brady.

S pocitem úlevy přijala zprávu o schválení rozpočtu fondu dopravy i o částkách na jednotlivé stavby hrabyňská starostka a místopředsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová (ČSSD). „Jsem ráda, že se nám podařilo dosáhnout tohoto výsledku. Někdo může namítnout, že jsme mohli dosáhnout více. Rozpočtová realita je však jiná. Jsem přesvědčena, že jsme dosáhli maxima možného“.

Zástupci Sdružení budou pokračovat ve své intenzivní činnosti. „Máme za sebou jedno dílčí vítězství o peníze pro klíčové silnice v západní části našeho kraje. V příštím roce náš čeká spousta hodin velmi tvrdé a systematické práce. Musíme prosadit zahájení výstavby obchvatů Krnova a Opavy včetně Prodloužené Rudné. A to nebude, s ohledem na rozpočtový výhled, vůbec lehké“, uzavírá tajemník Sdružení Martin Dostál.

Ing. Martin DOSTÁL, v. r.
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
Tel.: 553 756 402, 604 229 417
E-mail: martin.dostal@opava-city.cz