V rámci IPRM Přitažlivé město probíhá úprava prostranství v Ochranově ulici

Upraveno: 20.02.2020

Do konce srpna by měly být ukončeny práce na revitalizaci parteru ulice Ochranova a okolí. Projekt je realizován v rámci Integrovaného programu rozvoje města Přitažlivé město, které je spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.

Prostranství v Ochranově ulici prohlédne díky zpevnění ploch, novým dopravním i pěším komunikacím, vzniknou zde nová parkovací místa. Rekonstrukcí projde i lávka přes městský náhon,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje Martina Heisigová s tím, že plochy budou nově osázeny zelení včetně stromů a keřů a doplněny novým mobiliářem. Součástí regenerace je rovněž rozšíření veřejného osvětlení či úprava oplocení kolem areálu blízké základní školy.

Celkové náklady na tuto investiční akci jsou vyčísleny na cca 10 milionů korun. Z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko přitom město na tuto akci získalo 7 milionů korun.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 27.6.2013