V ulicích města proběhne tradiční podzimní úklid

Upraveno: 24.11.2022
Ilustrační obrázek

Podzimní úklid v ulicích města proběhne letos v termínu od 7. do 15. listopadu. Na níže uvedených stanovištích budou postupně podle harmonogramu rozmístěny velkoobjemové kontejnery určené ke sběru rostlinného odpadu z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domů. Patří sem suché listí, větve, tráva, plevel, shrabky, kamení, zemina a jiný inertní odpad, tj. ten, který nemá nebezpečné vlastnosti.

Kontejnery budou přistaveny vždy ve 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin. 

7. 11. 2022

1. Jateční – dvůr u č. 8 – umístění do zeleně

2. Jiráskova – zelená plocha mezi domy č. 3–7 u garáží

3. Kylešovská – odstavná plocha naproti  domu č. 51 – umístění do zeleně

8. 11. 2022

4. Ochranova – v parčíku

5. YWCA – zpevněná plocha – u kaštanu

6. Slámova – u opěrné zdi

9. 11. 2022

7. Nám. J. Adamsonové – zelená plocha u vjezdu do Slezské univerzity

8. Palackého – zelená plocha naproti domu Palackého č. 7

10. 11. 2022

9. Horovo náměstí – v parčíku

10. Stará silnice – Stará silnice u domu č. 52

11. Šeděnkova – parkoviště u prodejny Barum

11. 11. 2022

12. Slavkovská – zelená plocha naproti rodinnému domu Pavlovského 3

13. Žižkova – křižovatka s ulicí Nadační

14. nám. Svaté Trojice – zelená plocha v parkovišti

14. 11. 2022

15. Válečkova – zelená plocha – křižovatka s ulicí U Lučního mlýna

16. Jurečkova – zelená plocha u kotelny u stromu

17. Zahradní – zelená plocha v parčíku naproti domu Tyršova č. 51–53

15. 11. 2022

18. Boženy Němcové – zelená plocha u kontejnerového stání

19. Gudrichova – zelená plocha u Sběrných surovin

20. Bílovecká – plocha před SÚS MSK

21. U Hřbitova – zpevněná plocha za hřbitovní zdí

 

Rozmístění kontejnerů lze najít také na webu města Opavy v zaktualizované mapové aplikaci Podzimní úklid. V případě nepříznivého počasí bude podzimní úklid na dobu nezbytně nutnou přerušen a po zlepšení klimatických podmínek bude navážení kontejnerů pokračovat podle uvedeného harmonogramu. Bližší informace v případě zájmu poskytne pracovnice odboru životního prostředí Markéta Drešlová, tel.: 553 756 877. „Apelujeme na občany města, aby kontejnery využívali opravdu pouze pro účely, ke kterému jsou určeny. Odpady, které zde nepatří, zbytečně zabírají místo, jejich třídění a případné přistavení kontejnerů nových je značně finančně nákladné,” vyzývají občany pracovníci odboru životního prostředí. 

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot je možné bezplatně odevzdat do sběrných dvorů.

 

Sběrné místo

Letní provoz

Zimní provoz

od 15. 3. do 15. 11.

od 16. 11. do 14. 3.

Opava – Kylešovice

ul. Bílovecká (za žel. nadjezdem)

Po – Pá: 11.00–17.30 hod.

Út: 11.00–17.30 hod.

So: 8.00–11.00 hod.

So: 8.00–11.00 hod.

Opava – Kateřinky

ul. Hálkova

Po – Pá: 11.00–17.30 hod.

St: 11.00–17.30 hod.

So: 8.00–11.00 hod.

So: 8.00–11.00 hod.

Opava – Jaktař

ul. Přemyslovců

Po – Pá: 11.00–17.30 hod.

Čt: 11.00–17.30 hod.

So: 11.00–17.30 hod.

So: 11.00–17.30 hod.

Lada Dobrovolná
Tiskové oddělení