V září začne rekonstrukce komunitního centra v Kylešovicích

Upraveno: 21.02.2020

Přestavba objektu umožní navýšení jeho kapacity i rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb

Dvoupodlažní zastaralý objekt v Liptovské ulici v Opavě-Kylešovicích, v jehož části je dnes poskytována služba sociální rehabilitace, projde nákladnou rekonstrukcí. Jejím cílem je vybudovat vhodný prostor pro poskytování sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním či mírným a středně těžkým mentálním postižením ze spádové oblasti Opavy.

Neziskové organizace již řadu let volají po vhodných bezbariérových prostorách pro poskytování svých služeb. Také kapacita sociální rehabilitace pro dospělé osoby s různými druhy onemocnění je v Opavě nedostatečná. Komunitní centrum přispěje k řešení dosud neřešitelné situace a považuji jej za velmi důležité. Impulsem pro jeho vznik byly požadavky přímo z okruhu lidí s postižením, kteří jeho dokončení již netrpělivě očekávají. V této chvíli totiž nejsou ani prostory, kde by se ve větším počtu mohli sejít. Věřím, že díky kavárně a zahradě otevřené široké veřejnosti, dojde také k interakci klientů s místní komunitou a centrum pomůže se začleněním postižených osob do běžné společnosti. Projekt je natolik významný, že vzniká i za velké podpory kraje,“ uvedla náměstkyně primátora Pavla Brady.

V rámci stavebních a dispoziční úprav se celá budova dočká nové fasády včetně zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy, nové elektroinstalace, zdravotechniky, vytápění i vzduchotechniky. Nově budou vybaveny i interiéry jednotlivých místností, kuchyně a chráněné kavárny. Ta vznikne v přízemí objektu a provozovat jí budou přímo klienti centra. Úpravami včetně sadové výsadby a osazením herními prvky projde také přilehlá zahrada.

S rekonstrukcí se začne v září a dokončena by měla být v květnu příštího roku. Po úpravách se zvýší kapacita centra, zkvalitní a rozšíří se služby sociální rehabilitace a objekt se zpřístupní také lidem s tělesným postižením,“ dodala Brady.

Městu, jako zadavateli zakázky, se podařilo veřejnou soutěží snížit náklady z plánovaných 17,4 milionů korun na pouhých 11,7 milionů. Projekt „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ je spolufinancovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Maximální výše dotace představuje 40% z celkových způsobilých výdajů, tedy nejvíce 4,3 miliony korun. Zbytek bude financován z městské kasy.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí