Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57

Upraveno: 03.02.2020
V Opavě se uskutečnila 20. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Mimo jiné byly projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2017, návrh rozpočtu a plán další činnosti.

Dne 16. dubna 2018 se v Opavě uskutečnila 20. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2017, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Členské obce a firmy Sdružení včetně přítomných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57.

„Naše činnost v západní části Moravskoslezského kraje je jednoznačně pozitivní. Je pravda, že musíme překonávat celou řadu překážek. Proces přípravy silnic je stále neuvěřitelně komplikovaný a trpíme tím všichni. Intenzivně spolupracujeme s Moravskoslezským krajem, našimi poslanci, ŘSD a dalšími institucemi. Bez společného tahu na branku bychom jen velmi obtížně prosazovali zájmy západní části našeho kraje,“ říká předsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová.

„Při prosazování klíčových dopravních staveb naše Sdružení sehrává důležitou koordinační roli. Některé stavby jsou už dokončeny, ostatní běží a další jsou ve vysokém stupni připravenosti,“ dodává místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský.

Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje intenzivně na valné hromadě zajímaly všechny členy a partnery Sdružení. „Naši členové, přítomní poslanci i zástupci podnikatelů se zajímali zejména o Prodlouženou Rudnou. S přítomnými poslanci jsme rovněž diskutovali o připravované novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury,“ dodává místopředseda Sdružení Josef Stiborský.

Před Sdružením tak stojí řada výzev. „Prioritně chceme, aby se konečně vyřešil problém Prodloužené Rudné. Pak by konečně měl stát stanovit jednoduchá pravidla hry při povolování dopravních staveb. Stále je nemá a musím říct, že v podstatě škodí sám sobě,“ říká tajemník Sdružení Martin Dostál.

Podle jeho slov pokračuje intenzivně příprava západní části severního obchvatu Opavy, běží výstavba severovýchodního obchvatu Krnova a pokračuje příprava dalších staveb jak na silničním tahu I/11 mezi Ostravou a Opavou, tak i na tahu I/57 mezi Opavou, Krnovem a státní hranicí s Polskem. Sdružení bude i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57.

Sdružení se také aktuálně snaží řešit rozsah staveb, které lze zařadit do městského uzlu sítě TEN-T aglomerace Ostrava.

Dlouhodobou ambicí Sdružení je, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem, zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize má nastat kolem roku 2023.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení
(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)