Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57

Upraveno: 17.02.2020

Osmnáctého dubna se uskutečnila v Opavě Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2011. Dále byl projednán návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok.

Členské obce a firmy Sdružení si na valné hromadě vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57. Sdružení stále pokračuje v boji o peníze na klíčové dopravní stavby v západní části Moravskoslezského kraje. „Výdajový rámec rozpočtu fondu dopravy pro rok 2013 by měl být nižší o čtyři miliardy korun oproti letošnímu roku. Osobně očekávám, že situace ve financování dopravní infrastruktury může být ještě komplikovanější než letos,“ říká Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Zástupci obcí a místních firem byli informováni o tom, že klíčové stavby jsou v západní části kraje v podstatě připraveny k výstavbě. Důležitá je stavba jedenáctky u Mokrých Lazců a navazující dálniční přivaděč Prodloužená Rudná.

„Na stavbu Mokré Lazce je v letošním rozpočtu fondu dopravy vyčleněno 400 miliónů korun. Za tyto peníze budou provedeny nejvíce potřebné práce“, konstatuje předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (nestr.). Sdružení odhaduje, že až 3,2 miliardy korun by mohly pokrýt fondy Evropské unie. „Pokud budou zapojeny evropské fondy, realizace této stavby poběží plynule,“ zdůrazňuje Martin Dostál. Podle platného harmonogramu by jedenáctka u Mokrých Lazců měla být hotova v létě 2015.

Novou aktivitou Sdružení je zahrnout západní větev tzv. Slezského kříže do sítě TEN-T. „Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Sdružením, českými a polskými poslanci našeho a Evropského parlamentu, Žilinským samosprávným krajem a Opolským vojvodstvím usiluje o to, aby silnice I/11 a I/57 mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a polskou Opolí byla zahrnuta do koridoru transevropské dopravní sítě TEN-T. To se týká i železnice“, zdůrazňuje Ivo Muras, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Snahy Sdružení jsou v tomto směru pochopitelné. V současné době probíhají intenzivní jednání o nové finanční perspektivě EU na léta 2014-2021. Snahou je, aby byly další silniční stavby v příštím období spolufinancovány z fondů EU. „Víme jaké problémy byly spojeny s financováním stavby jedenáctky u Mokrých Lazců. Tomu se chceme vyhnout. Klíčová bude ekonomika jednotlivých staveb. To by však neměl být zásadní problém“, dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.

Valná hromada také probírala stav přípravy obchvatů Opavy a Krnova. Východní část obchvatu Opavy a krnovský obchvat jsou připraveny k realizaci. Horší je však připravenost západní částí severního obchvatu Opavy. Jeden z uchazečů napadl výsledek výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí u antimonopolního úřadu. Ten však do dnešního dne své rozhodnutí zatím nevydal.

Ing. Martin DOSTÁL, v. r.
tajemník Sdružení, (tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)

Publikováno dne 20.4.2012