Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

Upraveno: 23.11.2019
V pondělí 10. dubna proběhla valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na ní byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2016, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok.

V pondělí 10. dubna se v Opavě uskutečnila 19. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2016, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok.

Členské obce a firmy Sdružení včetně přítomných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechly aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57.

„Naše činnost v západní části Moravskoslezského kraje přináší jednoznačné výstupy. Je pravda, že musíme překonávat celou řadu překážek. Bohužel proces přípravy silnic je strašně komplikovaný. A to je neuvěřitelná škoda. Trpíme tím úplně všichni. Spolupracujeme s Moravskoslezským krajem, našimi poslanci, ŘSD a dalšími institucemi. Bez společného tahu na branku bychom jen velmi obtížně prosazovali zájmy našeho regionu,“ říká předsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová.

 „Při prosazování klíčových dopravních staveb v západní části kraje naše Sdružení, podle mého názoru, sehrává důležitou koordinační roli. To, že jsou již některé stavby dokončeny, jiné běží a některé jsou ve vysokém stupni připravenosti, je určitě také jeho zásluhou“, dodává místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský.

Aktuální informace týkající se přípravy klíčových staveb v západní části Moravskoslezského kraje intenzivně na valné hromadě zajímaly všechny členy a partnery Sdružení.

Naši členové, přítomní poslanci i zástupci podnikatelů jevili značný zájem zejména o Prodlouženou Rudnou. Naprostá shoda panuje v tom, že ne všechny kroky ministerstev dopravy a životního prostředí loni ve vztahu k této dopravní stavbě byly dobré. Zcela jistě by měla obě zmíněná ministerstva přijmout svůj díl odpovědnosti za další vývoj“, dodává místopředseda Josef Stiborský.

Před Sdružením tak stojí řada výzev. „Uplynulý rok jsme se hodně natrápili s procesem EIA a nejen s ním, jde to vidět zejména u Prodloužené Rudné. Všichni máme zájem na kvalitní dopravní infrastruktuře. Stát by měl mít jednoduchá pravidla hry. Bohužel je stále nemá a musím říct, že si v podstatě škodí sám sobě,“ říká tajemník Sdružení Martin Dostál.

Podle jeho slov pokračuje intenzivně příprava západní části severního obchvatu Opavy, běží tendr na severovýchodní obchvat Krnova a pokračuje příprava dalších staveb na silničním tahu I/11 mezi Ostravou a Opavou, tak i na tahu I/57 mezi Opavou, Krnovem a státní hranicí s Polskem.

Sdružení bude i nadále pomáhat svým členským obcím se zvyšováním bezpečnosti na frekventovaných silnicích I/11 a I/57.

Stálou ambicí Sdružení je, ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a státem, zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize má nastat kolem roku 2023.

Martin DOSTÁL
tajemník Sdružení
(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)