Valná hromada Sdružení volila nové předsednictvo

Upraveno: 08.12.2019
V pondělí 25. března se v Opavě uskutečnila 21. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání došlo k volbě nových členů předsednictva a revizní komise tohoto zájmového sdružení právnických osob.

V pondělí  25. března se v Opavě uskutečnila 21. valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Na tomto jednání došlo k volbě nových členů předsednictva a revizní komise tohoto zájmového sdružení právnických osob.

Do předsednictva Sdružení valná hromada Sdružení zvolila tyto nové členy:

Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora Statutárního města Ostravy

Ing. Michala Jedličku, náměstka primátora Statutárního města Opavy

Mgr. Pavla Moravce, místostarostu Města Krnov

Ing. Rostislava Kociána, starostu Obce Třemešná

Ing. Martina Vilče, předsedu představenstva společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.

Ing. Miroslava Bezděka, jednatele společnosti Dopravní projektování spol. s r. o.

Zdeňku Jordánovou, členku zastupitelstva Obce Hrabyně

Za členy revizní komise valná hromada zvolila:

Ing. Radka Šimka, starostu Obce Úvalno

Ing. Václava Volného, starostu Obce Holasovice

Ing. Františka Kuču, starostu Obce Brumovice

Nově zvolení členové předsednictva následně, v souladu se stanovami, zvolili předsedu a místopředsedu Sdružení.

Předsedkyní Sdružení byla opětovně zvolena Zdeňka Jordánová, novým místopředsedou se stal náměstek opavského primátora Michal Jedlička. Ve funkci tajemníka Sdružení byl novým předsednictvem potvrzen Martin Dostál.

Valná hromada Sdružení mimo jiné dále projednala zprávu o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2018, návrh rozpočtu a další plán činnosti na letošní rok. Zástupci členských obcí, firem a pozvaných hostů si na valné hromadě rovněž vyslechli aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých úseků silnice I/11 a I/57.

„Naše činnost v západní části Moravskoslezského kraje je jednoznačně pozitivní. Je pravda, že musíme překonávat celou řadu překážek. I přes komplikace v procesu přípravy dopravních staveb si nevedeme špatně. Intenzivně spolupracujeme s ministerstvem dopravy, ŘSD, krajem, našimi poslanci a senátory a dalšími institucemi. Bez společného tahu na branku by nebylo možné v Praze prosazovat zájmy západní části našeho regionu,“ říká staronová předsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová.

Předsedkyně Jordánová je přesvědčena, že Sdružení sehrává v regionu důležitou koordinační roli. Podle ní jsou některé stavby dokončeny, ostatní běží a další jsou ve vysokém stupni připravenosti.

 „Naši členové, přítomní poslanci i zástupci podnikatelů diskutovali, jak vyřešit nevyhovující stavební legislativu. Stát už musí konečně stanovit jednoduchá a srozumitelná pravidla hry při povolování dopravních staveb. Stále na ně čekáme a v podstatě tím škodíme sami sobě,“ dodává tajemník Sdružení Martin Dostál.

Sdružení aktuálně se státem řeší rozsah staveb, které lze zařadit do městského uzlu sítě TEN-T aglomerace Ostrava. Jeho dlouhodobou ambicí je zařadit silniční a železniční koridor Ostrava-Opava-Krnov-Bartultovice-Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize má nastat kolem roku 2023.

Martin DOSTÁL
tajemník Sdružení
(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)