Vaší starou kartu si můžete v předstihu vyměnit za ODISku již nyní

Upraveno: 22.02.2020

Ti cestující, kteří neradi nechávají věci na poslední chvíli, si mohou vyměnit svou stávající kartu MDPO, a.s. za ODISku již nyní a to bez front a problémů, které by je čekaly v závěru tohoto roku.

Z důvodu probíhajícího postupného přechodu na jediný vzájemně uznávaný elektronický platební prostředek u dopravců v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, upozorňujeme cestující, kteří využívají k odbavení ve vozidle stávající čipové karty MDPO, a.s., že od 1. 1. 2016 bude možno zakoupit dlouhodobé časové jízdné nebo naplnit elektronickou peněženku pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Elektronickou peněženku čipové karty MDPO, a.s. je nutno vyčerpat do 31. 12. 2015, po tomto termínu nebude již možné se ve vozidlech pomocí elektronické peněženky stávající čipové karty odbavit. Pokud jste držitelem stávající čipové karty MDPO, a.s., která je k 1. 1. 2016 v záruční době (24 měsíců), máte nárok na vydání čipové karty ODISka ZDARMA. ODISka zdarma bude vydána pouze po předložení funkční BČK v záruční době při podání nové žádosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Bezkontaktní čipová karta ODISka bude vydána na základě osobního podání žádosti. Poplatek za vydání bezkontaktní čipové karty ODISka činí 130,- Kč. Žádost je možno vyzvednout již nyní v Předprodeji jízdenek na Horním náměstí 33, nebo je ke stažení na www.mdpo.cz.

Mgr. Jaromír Šimánek, tiskový mluvčí MDPO, a.s.