Vávrovická škola se pyšní novou "Badatelnou"

Upraveno: 18.02.2020

Žáci Základní školy a Mateřské školy v Opavě-Vávrovicích dostali první den nového školního roku dárek v podobě nové specializované učebny – Badatelny. Učebna vznikla v průběhu prázdnin na místě bývalé školní sborovny. Myšlenka zřídit učebnu, zaměřenou na přírodovědné předměty, vznikla téměř shodně se zapojením školy do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola před dvěma lety a její potřeba ještě sílila s rostoucími aktivitami školy v oblasti EVVO, která se na škole stává postupně prioritou vzdělávání.

Nejde o tradiční školní třídu v pravém slova smyslu. Nenajdete zde lavice, ale velké stoly, u nichž mohou žáci diskutovat, prezentovat, argumentovat a tvořit. Dále je zde experimentátorský koutek s laboratorními potřebami k nejrůznějším pokusům, počítačové stanoviště k vyhledávání a zpracování potřebných informací a materiálů. Místnost je vybavena rovněž výstavní skleněnou vitrínou pro prezentaci učebních pomůcek, policemi a úložnými systémy pro výstavy a skladování sbírkových předmětů. Na stěnách visí plakáty, obrázky a přehledy s přírodovědnou tematikou hned vedle mysliveckých trofejí a preparovaných živočichů. Vnímavý návštěvník si jistě povšimne i modelu školní zahrady, kterou pro školu v roce 2006 navrhl a realizoval pražský výtvarník Miroslav Pacner.

Na jaře 2013 se chtějí vávrovičtí školáci pustit do obhajoby mezinárodního titulu Ekoškola, který jim byl udělen na dobu dvou let. Učebna je tak jedním ze splněných cílů, které si škola vytkla ve svém plánu činnosti, který bude právě součástí zmíněné obhajoby.

Nejen novou Badatelnu si přijedou prohlédnout v neděli 16. září účastníci „Toulavého autobusu“ plného zapálených učitelů-přírodovědců, kteří čas od času brázdí Českou republiku, aby si prohlédli zvláště netradičně řešené školní zahrady. Věříme, že pro ně návštěva Vávrovické školy bude příjemnou zastávkou a inspirací.

Mgr. Pavel Gregor ředitel ZŠ a MŠ Vávrovice