Ve městě přibyly další stojany na kola

Upraveno: 03.02.2020
Další dva nové bezpečné stojany na jízdní kola. najdou Opavané na hřišti u základní školy v Kylešovicích a u kylešovické pobočky Městské knihovny Petra Bezruče. Stojany byly zaplaceny převážně z daru pivovaru Bernard.

Koncem letošního roku byly v Opavě nainstalovány další dva nové bezpečné stojany na jízdní kola. Jeden z nich je umístěn na hřišti u základní školy v Opavě-Kylešovicích, druhý pak u pobočky Městské knihovny Petra Bezruče ve stejné místní části. „Celkové náklady na pořízení těchto stojanů dosáhly výše 20 708 korun. Rodinný pivovar Bernard přispěl částkou 17 738 korun, zbývající část uhradilo město ze svého rozpočtu,“ říká protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality z odboru školství opavského magistrátu Dagmar Polášková.

Rodinný pivovar BERNARD a. s. poskytuje městu Opava finanční dar pravidelně již řadu let, a to na základě prodejních výsledků za příslušný kalendářní rok. „Získané finanční prostředky byly vždy použity na výdaje spojené s vybudováním cyklistické infrastruktury na území města, zejména  na pořízení stojanů na kola“, dodává Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice. Za léta 2010-2018  získala Opava touto formou celkem 71,701 Kč, za což Rodinnému pivovaru Bernard a. s. velmi děkuje.

Odbor rozvoje města a strategického plánování