Ve školách bude možné lépe regulovat topení

Upraveno: 20.02.2020

V průběhu prázdninových měsíců dojde v základních a mateřských školách v majetku města k instalaci nových termoregulačních ventilů a termostatických hlavic. V topné sezóně tak díky nim bude možné lépe regulovat teploty v jednotlivých třídách. Instalace těchto ventilů a hlavic by měla vést k úsporám energií. „Instalaci termoregulačních ventilů a termostatických hlavic nám ukládá zákon, který vstoupil v platnost již v roce 2000. Od té doby však stav otopných soustav v městských budovách nikdo neřešil. Přitom je to pro město další možnost jak ušetřit za provozní výdaje. V rámci snahy o nápravu zpracoval letos odbor majetku v rámci energetického managementu analýzu všech objektů města a vyčlenili jsme peníze na kompletní instalaci ventilů a hlavic,“ říká první náměstkyně primátora Pavla Brady.

Celkově se jedná v budovách města o 2 600 vytápěcích těles, které mají být osazeny. Celkem 12 budov je v současnosti řešeno v rámci návrhu energeticky úsporných opatření metodou EPC, proto se nyní bude osazovat 1 330 těles. Většina ventilů a hlavic je určena pro školní budovy, kde probíhá instalace v průběhu prázdnin, aby práce nenarušily běžnou výuku ve školách. Kromě nich pak výměna čeká také hlavice i ventily v některých dalších městských budovách, například v prostorách technických služeb, knihovny nebo samotného magistrátu. Výměna ventilů a hlavic vyjde město celkem na 841 755,- Kč bez DPH.

Ondřej Skácel Pracovník vztahů k veřejnosti

Publikováno dne 15.7.2013