Ve školách a školkách se i o prázdninách pracovalo

Upraveno: 22.02.2020

V září by měly být dokončeny práce na realizaci projektu „Přírodní zahrady opavských MŠ“. Novou podobu dostanou konkrétně zahrady školek Dětský svět – odloučené pracoviště  17. listopadu, Olomoucká – odloučené pracoviště Čajkovského,  E. Beneše, Havlíčkova,  Komárov – odloučené pracoviště  Podvihov a Srdíčko na ulici Zborovské.

 „V rámci úprav byly v areálech provedeny modelace terénů, došlo k vytvoření přírodních hracích prvků a úkrytů pro děti, proběhla výsadba stromů a keřů. Vše v souladu s  novou přírodní koncepcí tak, aby zahrady mohly být využívány k praktické realizaci environmentální výchovy,“ uvedla koordinátorka EVVO z odboru školství magistrátu Kateřina Durčáková.

Celkové investice na daný projekt se vyšplhala na 5 milionů 408 tisíc korun, přičemž  90% způsobilých výdajů bylo hrazeno z Operačního programu Životní prostředí. Město pak ze své kasy přispělo 973 tisíci.

Nezahálelo se ani v areálu Mateřské školy Mnišská, kde pokračovala rekonstrukce zahrady započatá v loňském roce. Na Heydukově, která získala 400 tisícovou dotaci z nadaci ČEZ, začalo vyrůstat tzv. „Oranžového hřiště“.

Nejrůznější opravy a úpravy interiérů i exteriérů probíhaly i v řadě dalších škol a školek. Hlavní budova základní školy Mařádkova se například dočkala opravy již opadávající fasády, vyměněna byla také stará okna, která už měla vadné rámy a často netěsnila či nešla vůbec otvírat. Sociální zařízení se zrekonstruovalo na ZŠ Šrámkova, na Krnovské se přeložila přípojka plynu a na Heydukově vyměnili zase přípojku vodovodní. Komárovská škola se dočkala nového kotle, v MŠ Zborovská došlo stavebními úpravami třetího patra k rozšíření prostoru ložnic. Navíc zde byl stejně jako na Heydukově nainstalován nový zabezpečovací systém.

„ Nezapomnělo se ani na zařízení školního stravování. Na pracovišti školní jídelna Otická proběhla oprava střechy na odloučených pracovištích U Hřiště zrekonstruovali přízemí a sociální zázemí a na E. Beneše zase proběhla výměna výtahu,“ doplnila  vedoucí odboru školství Miroslava Konečná s tím, že se ale pracovalo prakticky ve všech školských zařízeních, která jsou zřízená městem.

„ Doufám, že i tyto úpravy přispějí k tomu, aby se dětem ve školách a školkách líbilo a do nového školního roku jim přeji hodně úspěchů,“ dodala Konečná na závěr.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí