Ve Slezance by mohlo vzniknout Centrum polytechnického vzdělávání

Upraveno: 27.11.2019
Koncepční studie, kterou si nechalo město vypracovat, nabízí varianty možného využití budovy bývalé Slezanky. Návrh zpracoval architektonický ateliér CHYBÍK+ KRIŠTOF.

I takto by mohla vypadat budova Slezanky. Vizualizace:architektonický ateliér CHYBÍK +KRIŠTOF

Město v únoru oslovilo tři architektonické kanceláře, které měli v koncepční studii variantně rozpracovat, pro jaké účely by mohla sloužit budova bývalého obchodního centra Slezanka na Horním náměstí. Výzvy se však nakonec zhostila a v zadaném termínu do 31. května zaslala vypracovaný návrh jen jedna z oslovených kanceláří, a to ateliér CHYBÍK+KRIŠTOF.  „Chtěli jsme mít jakýsi protipól ke studii zpracované ateliérem re: architekti, která počítá s demolicí Slezanky. Tento návrh naopak doporučuje zachování budovy a její rekonstrukci, což osobně podporuju,“ vysvětlil primátor Radim Křupala

Svým umístěním má objekt Slezanky velký potenciál stát se novým společenským a kulturním centrem Opavy a zabránit tak vylidňování centra města. Svou dvoupodlažností však netvoří kompaktní městský blok. Mimo rekonstrukci stávajícího objektu proto navrhujeme zpřístupnění a využití střechy a umístění veřejných volnočasových aktivit,“ píše se mimo jiné v průvodní zprávě studie, která hovoří i o snaze objekt otevřít a zprůchodnit.

 V části budovy by mohlo vzniknout tzv. Centrum polytechnického vzdělávání, které by provozovalo Středisko volného času. Některé prostory,  jako například dílny, by však mohla využívat i široká veřejnost. O vzniku centra nyní jedná radnice s opavskými podnikateli, MAS Opavsko a Hospodářskou komorou. „Cílem je vybudovat zázemí pro volnočasové aktivity se zaměřením na polytechnické obory jako jsou radiokomunikace, robotika, mechatronika, ale také práce spojené se dřevem, plastem či kovy," vysvětlil Jaromír Hudeček z odboru rozvoje města a strategického plánování. „Víme, jaká je situace na trhu práce, kdy nám v podstatě vymírají řemeslníci. Školy s technických zaměřením se potýkají s nedostatkem zájemců, věříme, že i vybudování tohoto centra může pomoci přitáhnout zájem mladých o řemesla a technické obory,“ uvedl primátor Křupala.   

Veřejná část centra volného času by byla situována v parteru budovy, návrh zde počítá i s umístěním samoobsluhy, kavárny a komerčních prostor. První patro tvoří soukromá část centra volného času a variabilní open source prostory pro komerční využití. Na stávající střeše by vyrostla skeletová konstrukce, pod níž by mohla být pestrá škála volnočasových aktivit např. sportovní a dětské hřiště, posezení s kavárnou, letní kino, či komunitní zahrada.  Zezadu by vzniklo nové schodiště, které by propojilo střešní nástavbu s vnitroblokem.

Je to bezesporu zajímavě zpracovaná idea, která nám ukazuje směr, jakým by se město mohlo při využití prostor Slezanky vydat. Zatím se však jedná pouze o studii, rozhodnutí o konečné podobě bude vyžadovat rozsáhlou debatu,“ řekl primátor Radim Křupala.

Podle projektu by se cena přestavba pohybovala okolo 68 milionů korun. Na vznik Centra polytechnického vzdělání by ale město mohlo získat dotaci a náklady by se tak značně snížily.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí