Vedení města diskutovalo s občany o prostoru za Slezankou

Upraveno: 20.11.2019
Hlavním tématem veřejné diskuse byla otázka, zda má developerská společnost Crestyl pokračovat v přípravě projektu na vybudování nového obchodního centra nebo zda má město smlouvu s tímto developerem ukončit dohodou.

Zhruba sto padesát Opavanů přišlo v úterý 6. září debatovat s představiteli města o budoucnosti prostoru za Slezankou. Hlavním tématem byla otázka, zda má developerská společnost Crestyl pokračovat v přípravě projektu na vybudování nového obchodního centra nebo zda má město smlouvu s tímto developerem ukončit vzájemnou dohodou. Investor je ochotný svůj záměr nerealizovat za podmínek, že mu město zaplatí přibližně 30 milionů korun jako vyrovnání za výdaje, které za deset let na přípravě projektu vynaložil.

Primátor města na úvod seznámil občany s veškerými fakty, která vedla město k zahájení jednání o ukončení smlouvy a vysvětlil, co by nastalo v případě, pokud by zastupitelé zrušení této dohody neodsouhlasili. Poté se rozběhla široká diskuse na téma, co by občané v prostoru za Slezankou sami uvítali. Valná většina přítomných se přitom jednoznačně vyjádřila proti výstavbě obchodního centra. Pro se vyslovilo jen několik jedinců. Konečné slovo však bude mít zastupitelstvo města. To se otázkou případného ukončení smluvního vztahu s developerem bude zabývat na svém zasedání 19. září v Kulturním domě Na Rybníčku.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí