Vedení města se sešlo s podnikateli

Upraveno: 03.02.2020

Více než čtyři desítky opavských podnikatelů přijaly pozvání primátora Radima Křupaly na setkání s vedením města, které se uskutečnilo včera odpoledne v Sále Purkmistrů Obecního domu. Na úvod primátor seznámil přítomné se záměry a rozvojovými projekty města, například s výstavbou nového plaveckého bazénu, opravou zimního stadiónu, rozšiřováním průmyslové zóny i ploch pro bydlení. Poděkoval také podnikatelům za dosavadní spolupráci s městem.

Jsem si vědom významu podnikatelské sféry ve městě. Sešli se zde lidé, kteří v Opavě vytvářejí nejen pracovní místa pro místní obyvatele, ale také trvalé hodnoty. Jsem rád, že jsem jim mohl osobně říci, že dveře na radnici mají vždy otevřené a rád s nimi kdykoliv proberu jejich podnikatelské záměry, podněty či problémy i možnosti města, jak je podpořit,“ uvedl primátor Radim Křupala.

Náměstek Dalibor Halátek dále prezentoval dílčí výsledky práce realizované v rámci projektu Destinační management pro turistickou oblast Opavské Slezsko a zdůraznil význam značky Regionální produkt Opavské Slezsko. Prostor dostala také Jana Krátká z odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, která představila projekt ITI neboli Integrovaná územní investice a jeho možný přínos pro podnikatele.

Zástupci hospodářské komory poté rozvedli diskusi na téma spolupráce zaměstnavatelů a středních technických škol, uvedli příklady dobré praxe a poděkovali podnikatelům, kteří se školami aktivně spolupracují. Zároveň však upozornili na slabá místa odborného školství a na nedostatek kvalifikovaných absolventů technických oborů. V neformální části setkání se pak hovořilo například o možnostech čerpání dotací či o problémech, které různá odvětví podnikání provází. Podnikatelé si vzájemně vyměňovali zkušenosti a diskutovali o možnostech spolupráce jak mezi svými firmami, tak i s městem.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Další fotografie najdete na Facebooku města.