Vedení města včera odpovídalo na otázky občanů v rámci Otevřené radnice

Upraveno: 23.02.2020

Ve středu 6. května měli Opavané, které zajímalo cokoliv souvisejícího s chodem města, jedinečnou možnost položit své dotazy přímo vedoucím představitelům města. V odpoledních hodinách totiž v Sále purkmistrů Obecního domu proběhlo diskusní setkání s názvem Otevřená radnice.

V sále se sešlo několik desítek tazatelů, ať už těch, kteří na Otevřené radnici chodí pravidelně, či těch, kteří přišli poprvé. Dotazy byly velmi pestré a týkaly se rozmanitých oblastí. Nejčastěji se vztahovaly k nedostatku parkovacích míst ve městě, budoucímu využití Slezanky, činnosti městské policie, stavu památek ve městě, rekonstrukcí zastávek MHD či momentálně probíhajícím investičním akcím,“ shrnula průběh setkání mluvčí města Lada Dobrovolná.

Diskuse trvala rovné dvě a půl hodiny, přičemž na převážnou část dotazů bylo občanům zodpovězeno přímo na místě. Odpovědí se ujali buď členové vedení města, svými poznatky přispěli také tajemník magistrátu, zastupující šéf městské policie, náměstek technických služeb či přizvaní vedoucí některých odborů. Občané, kteří chtěli řešit složitější či soukromé problémy, si pak dohodli osobní schůzky s kompetentními náměstky či úředníky.

Jsem rád, že na toto setkání přišlo tolik občanů. Podobná diskusní fóra plánujeme i do budoucnosti, protože komunikace představitelů města s občany je velmi podnětná a důležitá. Občanům jsem ale k dispozici celoročně, nemusí tedy čekat na takto svolaná fóra, dveře mé pracovny jsou otevřené pro každého. Stačí se jen domluvit s mou asistentkou na termínu schůzky,“ uvedl v rámci diskuse primátor města Martin Víteček.

Vedení města chystá na letošní rok ještě jednu Otevřenou radnici, která by měla proběhnout na podzim. Termín konání bude avízován s dostatečným předstihem v Hlásce i na městském webu a facebooku.