Vedení městské policie v případě zavedení nového systému směn nepochybilo

Upraveno: 19.02.2020

Odborový svaz Městské policie Opava podal na počátku letošního roku návrh k prošetření všech náležitostí týkajících se pracovně právních vztahů na oblastní inspektorát bezpečnosti práce. Odborářům se konkrétně nelíbil nový systém směn, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2012 .

Se závěry oblastního inspektora, který danou záležitost šetřil, Statutární město Opava (SMO) nesouhlasilo, proto podalo námitky. Ty byly prošetřeny nadřízenou složkou, tedy Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě.

V květnu město obdrželo rozhodnutí o námitkách, které plně podpořilo stanovisko, že o směnnosti rozhodl zaměstnavatel, tedy SMO, zcela v souladu se zákoníkem práce. Námitky města byly shledány jako oprávněné a bylo jim v plném rozsahu vyhověno. Proti rozhodnutí se již nelze odvolat, další řízení je možné pouze soudní cestou.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 30.5.2013