Vedení Opavy jedná se společností RPG o situaci na kylešovickém sídlišti

Upraveno: 16.02.2020

V poslední době se na opavskou radnici obrátila řada občanů s žádostí o vysvětlení situace na Liptovské ulici v lokalitě kylešovického sídliště, kde jsou údajně sestěhovávány romské rodiny z okolních měst. Místní obyvatelé si také stěžují na to, že s těmito rodinami mají podle svých slov problémy.

„Městu byty v této lokalitě nepatří a nikdy nepatřily, jsou to byty soukromé společnosti RPG Byty, s.r.o. Město tedy v žádném případě nevystěhovává záměrně Romy právě do této lokality,“ dementovala první náměstkyně primátora Pavla Brady informace, které na veřejnosti kolují.

Přestože byty nejsou městské, není radnici tato problematika lhostejná. Vedení města proto nejprve nechalo provést místní šetření, kdy pracovníci sociálního odboru zjišťovali skutečnou situaci v dané lokalitě. Šetřením nebylo zjištěno, že by se do této lokality skutečně romské rodiny sestěhovávaly, rozhodně ne masově. Některé situace lze však jen špatně eliminovat, např. pokud k některým rodinám přijedou na návštěvu jejich příbuzní.

Primátor města Opavy Zdeněk Jirásek také inicioval schůzku s ředitelem pro vnější vztahy společnosti RPG byty s.r.o., Petrem  Handlem, která proběhla včera na opavské radnici. Také Handl potvrdil, že do této lokality společnost  v žádném případě Romy nesestěhovává.

„Rozhodně k ničemu takovému nedochází a není to ani záměrem naší společnosti,“ uvedl Handl na včerejším setkání s představiteli města Opavy. Obě strany se také shodly na tom, že šířením této fámy se možná někdo účelově snaží rozdmýchat vášně, které probíhají ve Šluknovském výběžku a přenést tuto problematiku i do dalších měst. Obdobné zprávy se totiž rozšířily např. také v Havířově či Karviné.

„Přesto, že zatím není reálný důvod ke znepokojení, město posílí v dané lokalitě hlídky městských policistů. Navíc také se společností RPG intenzivně spolupracuje na preventivních opatřeních, aby k žádným problémům ani v budoucnu nedošlo,“ uvedla Pavla Brady.

Již příští týden, ve čtvrtek 13. října, proto proběhne další pracovní setkání, na kterém si představitelé jednotlivých měst a společnosti RPG pokusí sjednotit postupy eliminace sociálního napětí v daných lokalitách a zaměří se na zajištění bezpečnosti v našem regionu. Za Opavu se této schůzky účastní náměstkyně Pavla Brady, romská poradkyně a terénní pracovnice sociálního odboru. O týden později pak proběhne další koordinační schůzka na toto téma přímo v Opavě.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Společnost RPG vydala k dané problematice také níže uvedenou tiskovou zprávu:

 

Byty RPG byly, jsou a budou domovem slušných lidí

V posledních několika týdnech se začaly Havířovem, Karvinou, Opavou i některými dalšími městy Moravskoslezského kraje šířit zvěsti o tom, že společnost RPG Byty, s.r.o. plánuje sestěhovat do svých bytů tzv. „nepřizpůsobivé občany“ z jiných částí republiky. Celá realitní skupina RPG Real Estate se od těchto poplašných zpráv jednoznačně distancuje. Jedná se o naprosto vykonstruované lži a účelově šířené fámy, jejichž cílem je pouze vyvolat nepokoje mezi obyvateli našeho regionu.

Chceme proto znovu ubezpečit naše nájemníky i ostatní obyvatele regionu, že nic takového nikdy nebylo, není a nebude záměrem naší společnosti.

Společnost RPG Byty, s.r.o. investovala do regenerace svého bytového fondu již více než 7 miliard korun a další více než 3 miliardy vynaloží na opravy domů a bytů v příštích třech letech. Všechny tyto prostředky jsou vynakládány na zkvalitňování života všech slušných nájemníků. Bylo by proto naprosto nelogické obsazovat byty lidmi, kteří by je zanedlouho opět zničili.

Společnost RPG Byty, s.r.o. při obsazování volných bytů nikoho nediskriminuje z důvodu rasové, národnostní, náboženské či jiné příslušnosti, ale na druhou stranu máme jako vlastník a pronajímatel zájem na tom, aby v našich domech bydleli pouze takoví lidé, kteří respektují pravidla slušného chování a svým jednáním přispívají ke zkvalitnění sousedských vztahů i celkové úrovně života v jednotlivých lokalitách. Proto jsou také zájemci o nájemní bydlení v bytech RPG důkladně prověřováni a zhruba třetina je jich pro nesplnění přísných kritérií odmítána.

V našich nájemních smlouvách jsou navíc zakotveny citelné finanční sankce za porušování domovního řádu, které mohou vyvrcholit až výpovědí z nájmu. Je také významně omezen počet lidí, kteří mohou bydlet v jednom bytě, a stanovena povinnost hlášení počtu osob. V některých problémovějších čtvrtích dokonce necháváme někdy byty raději záměrně neobsazené, aby se do nich nenastěhovali lidé, kteří by situaci v dané lokalitě ještě zhoršili. Až se podaří zvýšit celkovou kvalitu života v takových lokalitách, pak i sem rádi přivedeme nové nájemníky.

Společnost RPG Byty, s.r.o. stojí na straně všech řádných a slušných nájemníků. Nejsme sice zodpovědní za chování lidí bydlících v našich bytech, protože za své chování zodpovídá každý sám, ale v rámci stávajících zákonných možností hodláme v součinnosti s policií a dalšími orgány ještě důrazněji postupovat proti těm, jejichž chování bude v rozporu s domovním řádem.

Zároveň děkujeme všem nájemníkům, kterým není situace v jejich domech lhostejná a kteří se nebojí upozorňovat na ty, kdo sousedské vztahy soustavně narušují. V případě, že v některém domě dochází k narušování vzájemného soužití, pak by nájemníci neměli váhat volat policii, která jako jediná může situaci řešit přímo na místě. Následně by pak měli informovat i zákaznickou linku společnosti RPG Byty, s.r.o. na čísle 840 293 546 nebo e-mailem na adresu info@rpgbyty.cz. Ujišťujeme nájemníky, že každým vaším podnětem, i anonymním, se zabýváme a že mnozí z těch, kdo dříve klidné soužití v našich domech narušovali, už tam nebydlí.

S vedením měst, na jejichž území se nachází sociálně problematické lokality, společnost RPG Byty, s.r.o. již několik let spolupracuje. Účastní se pravidelných pracovních skupin a kromě samotných oprav domů se podílí i na všech dalších aktivitách vedoucích ke zlepšování situace, ať již jsou to stovky kontrol domů a nájemníků v rámci programů „Nulová tolerance“, zajišťování bezpečnosti a pořádku nebo prevence kriminality. Do těchto projektů jsou zapojeny jak neziskové organizace, tak terénní koordinátoři, pracovníci sociálních odborů i městská, republiková a cizinecká policie. Revitalizace sociálně vyloučených lokalit je běh na dlouhou trať a nevyřeší se žádnými demonstracemi ani manifestacemi na náměstích. Vyřeší se jedině spoluprací všech zainteresovaných a za předpokladu, že se do práce zapojí i ti, komu je pomoc určena, tedy samotní obyvatelé. A právě to se již na řadě míst daří. Společnost RPG Byty, s.r.o. proto apeluje na všechny obyvatele našeho regionu a zejména na jeho politickou reprezentaci, aby nepřipustili eskalaci napětí a vznik nepokojů. Ignorujte populisty z řad rasistů a extrémistů, kteří chtějí zneužit stávajícího sociálního napětí a vyvoláváním nepokojů zničit dlouhodobou práci stovek lidí, kterým nejde jen o plané řečnění, ale o skutečné řešení.

Petr Handl
ředitel pro vnější vztahy
RPG Real Estate
tel.: +420 596 262 475
fax: +420 596 114 663
mobil: +420 724 941 419
e-mail: phandl@rpgre.eu
www.rpgre.eu