Vedoucí představitelé města Opavy jmenovali do funkce novou ředitelku Opavské kulturní organizace

Upraveno: 16.02.2020

Město Opava dne 22. března vyhlásilo výběrové řízení na obsazení místa ředitele či ředitelky Opavské kulturní organizace, která byla v poslední době kvůli chybám shledaných kontrolním odborem v centru zájmu široké veřejnosti.

"Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 17 uchazečů. 3 z nich byly z výběrového řízení vyloučeni pro nedodání potřebných požadovaných dokumentů, další 2 byli vyloučeni, jelikož nesplňovali požadavky vyhlašovatele, konkrétně měli nedostatečné vzdělání, "uvedla předsedkyně výběrové komise, první náměstkyně primátora Pavla Brady.

K ústním pohovorům, které proběhly ve středu 20.dubna, pozvali členové komise nakonec 6 uchazečů, 3 muže a 3 ženy. Na základě pohovorů poté komise zpracovala materiál obsahující závěry z výběrového řízení, který mimo jiné zahrnoval i doporučující pořadí uchazečů. Tento materiál předala Radě města k odsouhlasení.

Radní na zasedání dne 27.4. souhlasili se závěry komise a zároveň jmenovali novou ředitelku OKO. Tou se stala Ing. Daniela Pekárková, která by na místo ředitelky měla nastoupit 2.5.2011.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Sdílení na sociál