Vedoucí představitelé města se setkali s opavskými podnikateli

Upraveno: 19.02.2020

Primátor slezské metropole společně s první náměstkyní a oběma náměstky přivítal v úterý 15. ledna na radnici opavské podnikatele.

„Osobně považuji za velmi důležité, aby správa města udržovala kontakt s podnikatelskou sférou a v mezích svých možností se snažila vytvářet pro rozvoj podnikání ve městě co nejpříznivější podmínky,“ uvedl v rámci setkání primátor města Opavy Zdeněk Jirásek.

Současné vedení Hlásky se hromadně s podnikateli setkalo již v loňském roce a hodlá ze vzájemných schůzek vytvořit tradici. „Rozvoj podnikatelských aktivit totiž nesporně souvisí s perspektivami celého města a jeho obyvatel,“ dodal primátor.

„Jsem ráda, že na naše letošní setkání přišli zástupci většiny nejvýznamnějších opavských firem. Pokud má město vytvářet podmínky pro podnikání, pak musí znát potřeby podnikatelských subjektů,“ řekla první náměstkyně Pavla Brady.

Vedení města poděkovalo zástupcům firem za podporu akcí města, kultury i sportu v předešlém roce. Náměstek Dalibor Halátek informoval o tom, že v tomto roce bude pokračovat zpracování nového územního plánu a bude se zpracovávat nový strategický plán města. Vyzval podnikatele k aktivní účasti na tvorbě obou dokumentů, které jsou zásadní pro další rozvoj města. Strategický plán je navíc důležitý podpůrný dokument pro přidělování dotací.

Diskutovalo se také o školství a profesní přípravě budoucích zaměstnanců, i o tom, jak získat děti pro řemesla, kde trvá ne zcela dostačující zájem o učňovské vzdělání. Jako jeden z motivujících prvků bylo zmíněno lepší vybavení školních dílen. Město se na tento problém zaměří, někteří podnikatelé přislíbili finanční podporu.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí