Veletrh představí opavské mateřské školy

Upraveno: 22.02.2020

V sobotu 25. dubna se  mateřské školy otevřou veřejnosti.

Město Opava se rozhodlo vyjít vstříc rodičům, kteří stojí před otázkou, do jaké mateřské školy své dítko umístit.  Dva týdny před zápisem proto budou mít jedinečnou možnost seznámit se s prostředím jednotlivých škol, které Opava provozuje. Otevřeno bude přitom všech 22 škol včetně odloučených pracovišť sídlících přímo v Opavě, v městských částech pak záleží na rozhodnutí vedení místních zařízení.

„Rozhodli jsme se uspořádat akci s názvem Veletrh mateřských škol proto, aby si rodiče mohli prohlédnout, jak školy vypadají, seznámit se s pedagogy, aktivitami a kroužky, které jednotlivé instituce nabízejí,“ vysvětlila první náměstkyně primátora Simona Bierhausová a dodala: „V minulosti probíhaly v různých termínech v jednotlivých mateřských školách dny otevřených dveří.  Nyní jsme zvolili sobotu z důvodu volného dne, kdy mohou rodiče v klidu navštívit zařízení, která by mohlo případně jejich dítě navštěvovat.“

Učitelky tak budou mít prostor, aby se věnovaly pouze návštěvníkům, během dne otevřených dveří totiž často při konzultacích s rodiči musely svou pozornost věnovat také dětem, které mají na starosti. „Sobota je ideální také z důvodů bezpečnosti. Nechceme do mateřských škol, ve kterých jsou děti, pouštět neznámé lidi,“ uzavřela Simona Bierhausová.

Zápisy do mateřských škol proběhnou ve dnech 12. a 13. května.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí